Hovudmenyen

Futane sine manntal  1664-1666
Idd og Marker len
Tune, Veme, Åbygge
       og Hvaløer skibrede len

Onsøy len
Moss fogderi og Verne kloster
Rakkestad og Mossedal len
Heggen og Frøland fogderi
Aker fogderi
Follo fogderi
Nedre Romerike fogderi
Øvre Romerike fogderi
Hedmark fogderi
Solør, Østerdal og Odal fogderi
Hadeland og Valdres Fogderi
Ringerike og Hallingdal fogderi
Buskerud fogderi
Hurum og Røyken fogderi
Eiker og Lier fogderi
Numedal og Sandsvær fogeri
Bruna len
Tønsberg len
Telemark fogderi
Bamble fogderi
Nedenes len [fogderi]
Råbyggelag [fogeri]
Mandal len
Lister len
Jæren og Dalane fogderi
Ryfylke fogeri
Sunnhordland fogderi
Nordhordland fogderi
Hardanger len [fogeri]
Indre Sogn fogderi
Ytre Sogn Fogeri
Sunnfjord fogeri
Nordfjord fogeri
Sunnmøre fogderi
Romsal len
Nordmøre fogderi
Gauldal fogderi
Orkdal fogderi
Strinda fogderi
Fosen fogderi
Inderøy fogderi
Selbu prestegjeld og fogderi
Stjørdal fogderi
Namdal fogderi
Helgeland [fogderi]
Salten fogderi
Lofoten fogderi
Vesterålen og Andenes fogderi
Senja fogderi
Troms fogderi
Finnmark fogderi