Spesialtegn fra edb-registreringen

I utskriftene vil det forekomme noen tegn eller symboler som markerer bestemte forhold i originalkilden eller den edb-registrerte utgaven:

??
markerer at skriften i kilden her har vært utydelig eller uleselig (f eks ’Kristi??’)
 
@
brukes som skilletegn mellom to alternative opplysninger, når det ikke er mulig ut fra kilden å avgjøre hvilken av de to som er den riktige (f eks ’Even@Sven’).
 
%
markerer overstrykninger i kilden. Dersom et ord eller en setning er overstrøket,
markeres dette med % foran og bak det overstrøkne (f eks ’Peder %Hans%’).
 
!!
markerer at denne opplysningen i originalkilden opplagt må være feil. (!! alene i et felt betyr at denne opplysningen mangler helt i kilden.)
 
*
etter en opplysning, f eks et etternavn, markerer at opplysningen ikke er oppgitt i kilden for denne personen (f eks et barn), men er påført av registratoren på grunnlag av kildens opplysninger om personene omkring (f eks foreldre eller søsken).
E:
markerer at den etterfølgende merknaden er registratorens egen, og ikke står i kilden.