Oversikt over faste forkortelser i edb-utgaven av folketellingen 1900 Land

(NB: Flere av forkortelsene nedenfor er ofte registrert med store bokstaver.)

Kjønn

m
mann
k
kvinne

Bostatus

b
bosatt på stedet
mt
midlertidig tilstedeværende
f
fraværende
Stilling i familien
hf
husfader
hm
husmoder
s
sønn
d
datter
tj
tjener
fl
losjerende, hørende til familien (ikke nødvendigvis slektning!)
el
enslig losjerende (dvs med eget kosthold)
b
besøkende
 
Ekteskapelig stilling
g
gift
ug
ugift
e
enke/enkemann
s
separert
f
fraskilt
 
Fødested
t
født i tellingsherredet
 
Undersåtlig forhold
n
norsk statsborger
Nasjonalitet
n
norsk
l
lappisk
lf
lappisk, fastboende
ln
lappisk, nomadiserende
k
kvensk (finsk)
b
blandet
Språk
n
norsk
l
lappisk
f
finsk (kvensk)