Arne Olav Egner har i samarbeid med Ole Richard Storberget Villund utarbeidet dette diagrammet:

"Den Hjemmehørende Folkemængde fordelt efter Kjøn og ækteskabelig Stilling samt Alder for Riget 1 Januar 1901."