Bergensborgere som residerer i Nordlandene, ca 1661
Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 8. februar 2007.

 

Gjengitt etter original i Riksarkivet, Katalog 1122/01. Danske kanselli inntil 1814, Skapsaker, skap 14 pk 18A Bergen by), litra Q, udatert.

Vennligst gi tilbakemelding hvis dokumentet kan dateres nærmere.

 

 

Fortegnelse paa dj som boer och thilholder J Nordlandene och haffuer taget Borgerschab j Bergen Bye Nembligh:

Seeniens Fogderie

Christen Jyde paa Kastnis

Thomis Hertuigsönn

Madtz Michelsön boendis paa Grönnis Grund j Aadstafiord

Saltens Fogderie

Jens Olsön boendis paa Strömb

Jacob Jensönn Strömb boendis j Schrogen

Peder Raffuelsön

Helgeland

Poffuel Hertuigsönn paa Wedöen

[Loefoedens Fogderie]

Christopher Graa boendis i Vaage j Loefoedens Fogderj

Wester Aalenn

Lauridtz i Hoffde

Christen Madtzsön Helnis

Anders Lochersönn i Things fierding

Söffren Mörch

Thrombsöenn

Christen Michelsön

Knud Hansenn

 

[bakpå:]

Bergens Borgere som residerer J Norland.