Hjem
  Tidligere elever
  Arkivkatalog
    Forstanderskapet
    Rektor
    Kretsformannen
    Skoleråd
    Regnskapsføreren
    Elever, privatister
    Vaksinerte
    Eksamen
    Introduserte
    Stort format
    Andre
  Fra Hugin
  Bergen katedralskole

Materiale i andre arkiver

Overfattigkommisjonen

Følgende 3 protokoller ble avlevert sammen med Katedralskolens arkiv, men er overført til Overfattigkommisjonens arkiv, som de tilhører.

Journalene inneholder bl.a. fortegnelser over korrespondanse med skolens forstanderskap.
Sesjonsprotokoll 1770-1804 (inkl. forhandlinger og kopibok)
Journal, almisseprotokoll 1820-1823 Inkl. kirkeskriver " " 1823-1826 " "
Journal 1809-1814 " 1826-1827

Ved Statsarkivet i Bergen kan opplysninger om Bergen Katedralskole finnes i mange arkiver, bl.a. følgende arkivsaker:

- I tilknytning til bispearkivet finnes bl.a.
Regnskapsbok 1609-1737 Særlig om donasjoner til skolen og elevstipend.
Denne protokollen må være den samme som i Erichsens bok 1906 nevnes oppbevart på Riksarkivet.

Se også i bispearkivets saker og i domkapitlet.

- Sangoppvartningens arkiv ca. 1840-1873. Sangoppvartningen var knyttet til Bergen katedralskole i inntil 1806. I Sangoppvartningens arkiv finnes ikke materiale fra den perioden.

- Hos stiftamtmannen finnes materiale om Katedralskolen bl.a. i lnr. 1024-1025, 1806-1816, 2090 og 2159-2160. Se også enkeltdokumenter og saker spredt både hos stiftamtmannen og i andre arkiver.

 

Untitled Document
 
Statsarkivet i Bergen 2003