.
Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
English
Nye sider for Digitalarkivet
Meldingar
Om Digitalarkivet
Nybyrjar i Digitalarkivet
Digitalpensjonatet
Skanna kyrkjebøker
Skanna tinglysingsdokument
Skanna skiftemateriale
Skanna tingbøker
Kjelderegistrering
Debattforuma
Digitale bøker
Utskrifter av folketeljingar
Fotoalbum av gardar
Kurs i gotisk handskrift
Kalkar
Arkivverket

Fotoalbum over gardsbilete i 1900-teljinga

Album
Frå desember 2005 vart det mogeleg å leggja inn gardsbilete i folketeljinga frå 1900. I samband med denne funksjonen vart det oppretta eit fotoalbum så ein kan sjå dei ulike bileta også utanom 1900-teljinga. Men ein kan og gå frå fotoalbumet til den aktuelle garden i teljinga og sjå på hushaldsopplysningane. Sjå albumet

Leggja inn bilete
For å leggja inn bilete i 1900-teljinga må ein først søkja fram garden bilete illustrerer. Ein klikkar så på "Legg inn bilete av garden/bruket" som ein finn i knapperekkja over dataa. Ein får då sjå eit skjema ein må fylla ut og ein boks for å henta fram bilete frå plasseringa på datamaskinen sin.

Sjå bilete
Bilete som er lagt inn kan sjåast på fleire vis, fotoalbumet er eit av dei. I Databaseveljaren finn ein knappelenka "Vis databaser med innlagt bilete", ved å klikka på ho får ein sjå ei liste over alle garder/bruk med bilete. I teljingslister med innlagte bilete vil det vere eit husikon etter lenka i Databaseveljaren. Når ein så opnar databasen vil ein finna ei knappelenke "Vis gardar med bilete" som gjev ei liste over alle gardane i den bestemte teljinga med gardsbilete lagt inn. Sjå lista over databaser med gardsbilete

Les også:
Debatt om gardsbilete

-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider