.
Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
English
Nye sider for Digitalarkivet
Meldingar
Om Digitalarkivet
Nybyrjar i Digitalarkivet
Digitalpensjonatet
Skanna kyrkjebøker
Skanna tinglysingsdokument
Skanna skiftemateriale
Skanna tingbøker
Kjelderegistrering
Debattforuma
Digitale bøker
Utskrifter av folketeljingar
Fotoalbum av gardar
Kurs i gotisk handskrift
Kalkar
Arkivverket

Skanna rettargangsmateriale

Frå 10. november 2010 har Digitalarkivet gleda av å tilby brukarane ei ny netteneste for navigering i og framvising av skanna rettargangsmateriale

Det skanna materialet består av ulike typer rettsprotokollar, som tingbok, dombok, rådstuerettsprotokollar, i tillegg til registre.

Bøkene er i hovudsak skanna frå mikrofilm, men noko originale protokollar er òg skanna. Tenesta vil seinare vere utvida med bilete skanna frå originale dokument. Merk at det er ikkje alt materiale som er mikrofilma.

Me set pris på alle kommentarar om tenesta og ynskjer at de legg dei i Forum for skanna skifte- og rettargangsmateriale. Då kan de sjølv sjå om ei liknande feilmelding allereie er lagt inn, og me slepp å få mange likelydande meldingar. Om de ikkje vil delta i debattforumet, kan de sende meldinga på e-post til digitalarkivet@arkivverket.no

Gå til skanna tingbøker for å prøva ut tenesta.

-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider