Ligningsmanntall for Krigsstyr 1712 av Bergen by (avsluttet 28/9 1712)

Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 17. februar 2007.

 

Dette ligningsmanntallet er en samtidig kopi og har arkivsignaturen Riksarkivet, Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling, Skattevesen, pk. 4. Dokumentet ligger i en pakke reviderte regnskaper samlet i forbindelse med innkrevningen av Krigsstyr (krigsskatten eller dagskatten) for årene 1712–1720. Denne pakken inneholder også en rekke andre kilder fra Bergen by.

Teksten er gjengitt bokstavrett med normaliseringer i bruken av store og små forbokstaver. Kommentarer i klammen “[...]” er tilføyd her. Oppløsninger av forkortelser er markert med kursiv. Skillings-s, ß er beholdt. Bokstaven “ø” gjengis dels “ø” og “Ø”, dels “ö” og “Ö”, som i originalen (der det imidlertid oftest står ó). Tegnet “*” betyr at ordet foran tegnet vitterlig er stavet slik. Mange personnavn er etterfulgt av et komma, men disse kommategnene har ingen praktisk betydning og er utelatt her. Usikre lesemåter er bemerket ved bruk av “(?)”.

 

Krigsstyren ble utskrevet ved kongelig resolusjon 13/4 1712. Ligningen omfatter i alt 1107 husholdninger.

 

 

Overslag

paa den allernaadigste paabudne Krigs Styrs Ligning i Bergen Bye, som effter Deris kongelige Mayestets allernaadigste Resolution de dato den 13 April 1712 er ansatt til 120 rdr hver dag at betale.

 

1. Classe

til 1 rdr 3 ort daglig giör hver qvartal 166 rdr 5 ort 4 s.

Rode

2den. Rasmus Jensen Linggaard

8de. Abraham von Erpecoms Enche

 

2den Classe

til 1 rdr 2 ort daglig giör hver qvartal 121 rdr 4 ort

Rode

8de. Severin Seehausen Stifftamtskriver og Kiöbmand

13. StadzHauptmand Joachim von der Lippe

 

3die Classe

til 1 rdr 1 ort daglig giör hver qvartal 106 rdr 2 ort 12 s.

22. Herman Schröder

 

4 Classe

til 1 rdr 8 s. daglig giör hver qvartal 98 rdr 15 ort 2 s.

Rode

5. Hans Castensen Weilandt

5. Gunder Berentsen

7. Matz Faerman

8. Johan Haasewinchels Enche

14. Madame de Besche

24. Capitain Peder Sörensen

 

5 Classe

1 rdr daglig giör hver qvartal 91 rdr 1 ort 8 s.

Rode

3. Rasmus Rasmusen Bols

5. Warner Ross

13. David Marcusen

 

6 Classe

5 ort 8 s. daglig giör hver qvartal 83 rdr 3 ort 14 s.

Rode

23. Dirich Smith

 

7. Classe

5 ort daglig giör hver qvartal 76 rdr – 4 s.

1. Jan Willumsen Möller

2. Henrich Nielsens Enche

3. Hans Jacobsen Tode

4. Henrich von Rechen

7. Anne og Femeche Ross

9. Claus og Jorris Ross

14. Karen afgangne Raadmand Hans Hansens

14. Harman Muller

19. Hans Mathias

 

8de Classe

til 4 ort 8 s daglig giör hver qvartal 68 rdr 2 ort 10 s

2. Jan Foerman

2. Lars Madsen Ostman

4. Niels Henrichsen

11. Jacob Andersens Enche

14. Knud Geelemuyden

14. Gedsche Rolfs

22. Barbara Jan Ehlers

24. Jens Schröders Enche

24. Cordt von Lybechs Enche

 

9 Classe

4 ort daglig, giör hver qvartal 60 rdr 5 ort.

2. Hans Foerman

7. Abraham von Erpecom

7. Jonj Jörgensen

7. Hans Colbring

12. Jan Staals Enche

16. Raadstue Skriveren Thomas Christiensen

 

10 Classe

3 ort 8 s daglig giör hver qvartal 53 rdr 1 ort 6 s.

4. Jan Schult

8. Giertrud Herman Wulfs

12. Lars Poulsen

15. Jens Wrede

20. Dirich Sinning

21. Jörgen Castenbroch

21. Christopher Becher

 

11 Classe

3 ort daglig giör hver qvartal 45 rdr 3 ort 12 s.

Rode

3. Jsaach Bucholt Bager

3. Gillis Schröder

3. Petter Henrichsen

4. Casten Wildenrath

5. Niels Jensen

5. Niels Busch

6. Jacob Busch

6. Jan Henrichsen Fasmer

14. Gabriel Ahlers Enche

22. Harie Simers

22. Abraham Wiessel

22. Jacob Rich

23. Henrich Mejer Aarents

24. Henrich Schröder

24. Henrich Staaman

 

12 Classe

2 ort 8 s daglig giör hver qvartal 38 rdr – 2 s.

Rode

1. Rasmus Rasmusen Ejde

2. Henrich Thorafest

4. Helmich Sem

6. Jan Persen

7. Jens Thomason

7. Errich Nielsen

7. Jan Dissingthun

7. Anne Fetters

8. Lars Gundersen

8. Friderich Warnich

10. Henrich Henrichsen

11. Herman Fridrichsen Guldsmed

12. Jörgen Brunchorst

13. Adam Jollis

14. Östen Erichsen Skipper

14. Ties Paasche

14. Henrich Cramer

19. Thomas Mitzel

22. Claus Marchman

23. Albert Wichman

24. Jan Pegelou

24. Lyder Ridder

24. Albert Schrifver

24. Dirich Haslop

 

13 Classe

til 2 ort 4 s daglig er hver qvartal 34 rdr 1 ort 5 s.

4. Jonas Ruus

7. Claus Cramer

8. Zacharias Hofman

10. Daniel von Erpecom

10. Henrich Jorsen

10. Anders Jacobsen Widing

12. Lyder Fasting

12. Danchert Danchertsen

19. Anders Cold

 

14 Classe

2 ort daglig giör hver qvartal 30 rdr 2 ort 8 s.

1. Niels Jörgensen

3. Jacob Nyemejer

3. Petter Möller

4. Michel Busch

5. Thomas Busch

7. Jörgen Weinwich

7. Leenert von Sanden

7. Jacob von Erpecom

7. Anders Marstrand

8. Michel de Rytter

9. Alexander Joung

10. Eleazer Christensen

11. Jan Kaae

11. Hans Tengerman

12. Jan Willumsen Skipper

14. Hans Davidsen

16. Rasmus Hansen Bager

19. Casten Holterman

22. Abel Mörch

22. Zacharias Olsen Ryg

23. Johan Jörgen Mestmacher

 

15 Classe

1 ort 12 s. daglig giör hver qvartal 26 rdr 3 ort 11 s.

1. Willum Möller

1. Albert Ellingsen

3. Jörgen Christensen

4. Christopher Mortensen

4. Gert Cramer

5. Lars Mathiesen

5. Anders Hæss

5. Christian Rasmusens Enche

12. Casten Wiers

12. Niels Christensen

13. Petter Möller

17. Johannes Rejmers Guldsmed

20. Aarent Aarentsen

21. Mathias Rösseler

21. Herman Specheter

22. Anne afgangne Hans Ottesens

 

16 Classe

1 ort 8 s daglig giör hver qvartal 22 rdr 4 ort 14 s.

Rode

1. Herman Saelgaard

2. Johan Just Gullich Auctions Directeur

2. Hr. Assistence Raad og Præsident Dysseldorff

3. Karen Busch

3. Erich Ottesen

5. Otto Neverman

8. Jacob Dissingthun

8. Jörgen Dissingthun

8. Henrich Nyemejer

9. Lars Larsen Waage

10. Jonas Helt

13. Herman Gierding

13. Jochum Krull

13. Dirich Mejer

13. Ole Olsen Smed

13. Claus Carlsen

14. Jesper von de Velde

14. Leenert Weiner

16. Alchie Börs

17. Hans Jörgensen Guldsmed

18. Johannes Brögger

21. Berent Börsman

22. Giert Mejer

22. Michel Schierman

22. Ditmer Kaars

24. Jan Gievers

24. Hieronimus Wibusch

 

17 Classe

20 s. daglig giör hver qvartal 19 rdr – 1 s.

Rode

4. Madame Weiners

5. Erich Halworsen

7. Niels Zandersen Weinvig

7. Samuel Cornelisen Stoch

7. Atzer Larsen

8. Christian Jæger

9. Hans Drejer

10. Zander Jansen Warnich

12. Joachim Friele

13. Lars Miltzou

13. Anders Brochs

13. Erich Hyld

14. Madame Wolpmans

14. Petter Rafnsberg

15. Henrich Uhrdal

19. Poul Rasmusens Enche

19. Michel Bucher

21. Clamer Eberhard Meltzer

22. Johan Ellers

22. Niels Raufnsberg

22. Doctor Brandtis Enche

22. Albert Smit

23. Jesper Andersen

23. Friderich Strasburg

 

18 Classe

1 ort daglig giör hver qvartal 15 rdr 1 ort 4 s.

Rode

1. Hans Bang

1. Boj Jörgensen

1. Hans Gabrielsen

2. Dirich Muhle

2. Her Toldforvalter Garman

2. Henrich Magnus

2. Henrich Barner

4. Jan Poulsen bruger Bryggeri

4. Edvard Robbertsens Enche

4. Peder Frantzen Wulf

6. Per Jörgensen

6. Henrich Dverhagen

7. Jan von Gullich

7. Rörich Reimers

7. Marcus Jensen

7. Jens Nielsen

7. Jan Verdenhalven

8. Poul Persen

8. Matz Olsen

8. Her Politiemester og Borgemester Fasting

8. Aarent Henrich Stuwitz

8. Jan Hesselman

10de. Daniel Didrichs Enche

10. Jachob Phillip

11. Hans Danch

12. Johan Seehuusen

12. Giert Lorentsen

13. Jörgen Neuman

13. Casper Rich

14. Jacob Pegelou

14. Hans Danchersen

14. Erich Rygg Skipper

14. Peder Pedersens Enche

16. Ditmer Kochum

16. Jan de Rytter

17. Petter Borchers

17. Johannes Reimers

18. Jacob von Wida

21. Tönnes Neverman

22. Lucas Steen

22. Henrich Hartvig

22. Anne Benechen

22. Hillebrant Mejer

23. Jacob Ertman

23. Henrich Sars

24. Joen Svendsen Mester Tömmermand ved Brabenchen

24. Jens Fæster

24. Reinert Bödcher

 

19de Classe

12 s. daglig giör hver qvartal 11 rdr 2 ort 7 s.

Rode

1. Daniel Andersen

1. Erich Rasmusen

2. Her Borgemester Tuxen

2. Poul Raufnsdorf

3. Dirich Gierding

3. Daniel Nielsen

3. Frue CammerRaad Ryes

3. Jochum Bager

4. Ole Toersen

5. Berent Hansen Weiner

6. Wenchie Anders Dissingthuns

6. Haane Benechen

7. Cornelius Schult

8. Jochum Nielsen Bager

9. Jan von Erpecom

9. Jacob Butaud

10. Friderich Thorafest

10. Lyder Bremer

11. Johannes Alfsen Skipper

12. Johan Ludt

13. Claus Wulf

14. Gert Geelmuyden

14. Elsebe Per Schachts Enche

14. Niels Stengaards Enche

15. Rasmus Jensen

16. Cathrina Wunsch

17. Jochum Boll

19. Niels Bagge

19. Henrich Holterman

21. Henrich Paaschis Enche

21. Ole Andersen

22. Petter Bascher

23. Henrich Smits Enche

23. Berent Henrichsens Enche

23. Giert Mester

23. Hans Berentsens Enche

24. Just Maas

24. Hans Becher

24. Christian Hansen Kipper

 

20 Classe

10 s. daglig giör hver qvartal 9 rdr 3 ort ½ s.

Rode

1. Dirich Fæster

2. Jens Poulsen

2. Frantz Schult

3. David Middelthun

3. Hans Petter Weiwitzer

5. Ole fiske Tolder

5. Henrich Larsen

5. Jacob Grotjan

5. Judithe Sems

7. Emiche Hans Andersens

7. Anne Anders Dissingthuns

8. Casper Smeds Enche

8. Gabriel Pettersen

8. Job Jacobsens Enche

11. Zacharias Hansen for sig og sin moder

11. Tönnis von Busch

12. Mathias Risis Enche

13. Morten Frisis Enche

13. Östen Olsen

14. Zacharias Olßen kipper

14. Else Hövitzman

15. Jan Middelsdorff

16. Pigeon Paruqvemager

16. Ole Pederßen Bager

19. Rolf Greve

19. Jan Mejer

20. Niels Andersen

21. Hans Verdenhalven

22. Hans Mejer

24. Jan von Lübech

 

21 Classe

8 s. daglig giör hver qvartal 7 rdr 3 ort 10 s.

Rode

1. Herman Hansen Skipper

2. Christian Magnus

2. # Jochum Zæga

2. Christen Boller

2. Toldskriveren Anders Jensen

2. Johannes Christensen Contraleur

2. Ole Poulsen

2. Ole Oltman

2. Anders Erichsen

3. Her Raadmand Rumohr

4. Detlef Jörgensen

5. Jörgen Pedersen kipper

5. Johan Barth Notarius Publicus

8. Sören Sörensen Brögger

8. Stifftskriver Hans Clemetßen Hvid for ½ Aar

9. Henrich Ravert den Eldere

9. Daniel Crommetie

10. Hans Monsen

10. Amling Hansen

11. Her Raadmand Schiötte

11. Dirich Jansen

11. Benjamin Neverman

11. Lars Walter

11. Afgangne Daniel Smits Enche

11. Hans Henrich Dedechen

13. Emmiche Ole Jensens

13. Jörgen Jörgensen Guldsmed

13. Sören Rye

13. Anders Christensen Hörup

13. Niels Haagensen

14. Her Borgemester Hans Weiner

14. Christen Reinholtzen

14. Henrich Rendorff, for hvilchen Herman Möller svarer som Cautionist

14. Jan Reutzer

14. Jochum Krog

14. Helmer Mejer

16. Her Raadmand Bagge

17. Byefogden Hans Ruus

17. Tingskriveren Christian Gartner

17. Simen Nimberg Snedker

17. Jens Refdal

17. Steen Wenichen

17. Hans Olsen Skipper

18. Henrich Jonsen Smed

19. Jbche Pettersen for hvilchen Poul Rasmusens Enche svarer som Cautionist

19. Niclas Oldenborg

19. Lambert Harder

21. Petter Riman

21. Joen Hansen Skoemager

22. Wein Anders

22. Karen Lullemans

23. Jan Börsman

23. Rasmus Mathisen

24. Herman Lading

24. Rolf Kling

 

22 Classe

6 s. daglig giör hver qvartal 5 rdr 4 ort 3½ s.

Rode

1. Peder Jensen Kierumgaard

2. Berthe Gillis

2. Peder Pedersen Smit

2. Peder Koefoed

2. Michel Jansen udfarer

2. William Forbes

2. Petter Trojes Enche

2. Niels Jochumsen Bager

3. Törris Christophersens Enche

3. Henrich Stoltz

3. Jacob Jansens Enche

3. Hans Henrichsen Skipper

3. Hans Brorßens Enche

4. Thomas Davidsens Enche

4. David Chrystie

4. Rasmus Selgensens Enche

6. Jan Fabiansen Skipper for hvilchen Jacob Busch er Cautionist

6. Niels Jensen Aars

6. Herman Freuchens Enche

7. Jörgen Otto

8. Jacob Sem

8. Ole Nielßens Enche

9. Margrethe Kaa

9. Niels Blege

11. Zacharias Hofman

11. Niels Danielsen

11. Albert Neverman

12. Jens Bendixen

13. Agnethe Friels

13. Hans Gudmundsen Bager

14. Anders Nielsen anglemager

14. Sophia Sem

14. Jan Greve Styrmand

16. Steffen Röpche

17. Svend Knudsen Skoemager

17. Christopher Ritzerou

17. Gunder Narvesens Enche

17. Madame de Fine

19. Maren Anders

19. Christen Sörensen

20. Johannes Poulsen kipper

20. Ole Raßmußen kipper

20. Herman Wulfs Enche

20. Christopher Örbech

21. Aarent Olsen Skindkremmer

21. Lauge Olßen Skindkremmer

21. Jan Christian Kröppelin

22. Johan Herman Brenning

24. Henrich de Mester for hvilchen Cordt von Lubechs Stervboe svarer som Cautionist

 

23 Classe

5 s. daglig giör hver qvartal 4 rdr 4 ort 8¼ s.

Rode

1. Christopher Nagel

1. Henrich Larsen

2. Jorris Gordon

2. Matz Persen Bang

2. Peder Madsen Bang

2. Christian Lahuusen

3. Bendix Hansen Skipper

4. Sören Jæger Skipper

4. Jan Mejers Enche

5. Knudt Jversen kipper

5. Jver Störchsen

6. Gunder Andersen

6. Engel Pettersen

7. Morten Frostis Enche

7. Jacob Bruns Enche

8. Arres Tevesens Enche

8. Lars Mortensen Morup

8. Casper Neverman

8. Conradus de Lange

11. Rasmus Henrichsen Styrmand

12. Jan Lampe Styrmand

14. Hans Blytt Guldsmed

15. Petter Drög Meter

15. Jacob Hersleb

16. Jesper Northuusen

17. Per Lems Enche

17. Peder Fridrichsen Floss

19. Mathias Jbsen Styrmand

20. Evert Willumsen Skredder

20. Zacharias Bogbinder

22. Anders Schram

22. Gierche Haan

22. Windeler Lampe

23. Tyge Steffensen Glasmager

23. Ole Pederßen Höcher

24. Hans Mejer

24. Christian Schullerman

24. Carl Christian ölltapper

24. Jörgen Lammers

24. Johan Rosing

24. Rasmus Taaning

 

24 Classe

4 s. daglig giör hver qvartal 3 rdr 4 ort 13 s.

1. Hans Olßen Styrmand

1. Jacob Davidsen Styrmand

1. Jens Sörensen Styrmand

2. Hans Jensen

2. Jan Dobbelsteen

2. Börge Willumsen Skredder

2. Otto Ahlewelt

2. Anne Davids

2. Mathias Cornelisen

2. Hans Harraldsens kone

2. Henrich Felthuusen

2. Christen Jensen

2. Lars Nagel

3. Phillip Friderichs

3. Samuel Machleland hans Cautionist David Chrystie

3. Hans Olßen Smed

4. Lars Andersen Styrmand

4. Rasmus Larsen Smed

5. Bent Hansen Skindkremmer

8. Tevis Crommetie

8. Henrich Thomason

8. Harbert Syling

8. Lars Qvistis Enche

9. Tiel von Höven

9. Johan Hansen

11. Albert Hofman Skipper

11. Morten Bölche

11. Rasmus Jonsen Skipper

11. Friderich Gotzlou

12. Niels Axelsen

13. Helle Hellesen

13. Luder Lullman

13. Jonas Lynstens Enche

13. Rasmus Hansen Styrmand

14. Anders Hyssing

14. Henrich Paasche hans Cautionist Ties Paasche

15. Christian von Busch Barberer

15. Dirich Mynde, Maler

16. Byefogden Hans Smits Enche

16. Niels Jersen Skredder

17. Jacob Reimers Barberer

17. Tönnis Jansen

19. Anthoni Funte

19. Dirich Schiött

20. Berent Freusner hand Cautionist Mathias Reusler

21. Johannes Larsen Tömmermand

21. Niels Juel

22. Jæsper Stochoff

22. Ludvig Bischop

22. Aarent Börsman

23. Henrich Lettou

23. Per Krog, Væver

23. Friderich Lochner

23. Niels Anthonisen kipper

23. Ole Janßen Tömmermand

23. Herman Olsen hans Cautionist Ole Jenßen Tömmermand

24. Herman Paasche hans Cautionist Johan Pegelou

24. Ole Janßen Rebßlager

 

25 Classe

3 s. daglig giör hver qvartal 2 rdr 1 ort 1 3/4 s.

1. Christen Monsens Enche

1. Jens Hanßen udfarer

2. Jacob Kypche

2. Friderich Jæger

2. Henrich Grot Skoemager

2. Sören Kochs Enche

2. Daniel Wildenrath

2. Mons Christensen Skipper

3. Niels Marchußen Styrmand

3. Christen Persen Skipper

3. Aarent Ritzerous Enche

3. Jens Axelsen

3. Hans Jörgen Gotslou

3. Ole Gregerßen Skipper

3. Michel Lerman

3. Casper Becher

3. Jacob Albertsen Styrmand

3. Joen Finlatz hans Cautionist David Chrystie

4. Luder Hansen Stefner

4. Erich Kiempe

4. Henrich Sörensen

4. Johan Edeman

5. Tollach Jensen

5. Berent Gundersen

5. Envold Köning af sit Vejerie

5. Johan Jörgensen Holmer

5. Jan Lange

5. Lars Olßen Bager

6. Henrich Bennechens Enche

6. Lars Christenßen hans Cautionist Jacob Busch

6. Sophia Claus datter

7de. Jngebrecht Bejers Enche

7. Hans Hansen Cappel

8. David Heitman kipper

10. Trine Echoff

10. Maren Eskel Gotskalchs

10. Michel Hansen Skoemager

11. Peder Tögersen Styrmand

12. Lorentz Schnitler

12. Hans Hönnemör Styrmand

12. Gregorius Cobroe

12. Rasmus Sivertsen

12. Wilchen Verdenhalven

13. Jens Hyld

13. Dirich Lampis Enche

13. Jacob Jensen Brosse

13. Dirich Drevis

14. Jacob de Rytter

15. Elias Fegenschoug

15. Friderich Gedeon Pfaff BrandDirecteur

15. Ole Hansen

15. Lorentz Emsen

15. Ramsus Olßen holder Heste

15. Sveder Jordan

16. Nicolaus Eggers

16. Thomas Jansen Skoemager

16. Aamund Perßen Skoemager

16. Christen Montagne

16. Arnoldus Baltzersen

17. Jochum Bols Enche

17. Hans Persen Berg, Smed

17. Daniel Diderich, Maler

17. Maren Mons datter

17. Jens Smed, Skipper

18. Hartvig Hanneman

18. Hans Zandersen Væver

18. Henrich Dichmejer

19. Ebbe Mitzel

19. Jens Bigum

20. Christen Bing

21. Claus Ritzeraus Enche

21. Hans Hellesen

22. Jochum Lutchens

23. Willum Prang

23. Herman Olsen

23. Ollert Holman

23. Johan Hagen

23. Rasmus Olßen Vasker

24. Hans Henrich Bödker

24. Christian Brunsöe

 

26 Classe

2 s. daglig giör hver qvartal 1 rdr 5 ort 6½ s.

Rode

1. Per Olsen Öltapper

1. Jens Christensen, hans Cautionist Hans Bang

1. Claus Henrichsen Baadsmand

1. Morten Mortensen Baadsmand

2. Jan Braa og hans Sön Thomas Braa

2. Elias Andersen

2. Christian Luchou Skredder

2. Johan Petter Furstenberg

2. Trine Morten Lems

2. George Wallace

3. Henrich Koebroe

3. Woen Jensens Enche

3. Lars Erichsens Enche

3. Rognele Berentßen

3. Niels Olßen Udfarer

4. Ole Pederßen Samßing

4. Johannes Alter

4. Abraham Kiöstelsen

6. Selge Michelsen

6. Ludolff Finch

6. Grethe paa Grunden

6. Tosten Johansen Smed

6. Anders Knudsen Maler

7. Adrian Henrichsen Barberer

7. Claus Madsen

7. Boj Raunfnsdorff

7. Sören Olßen Brögger

7. Herman Sem

8. Sören Holst

8. Biörn Biörnsens kone

9. Stephen Koch Organist

9de. Ole Marqvardsen

10. Tönnis Olßen Skoemager

10. Jan Nielsen

10. Anders Lausen Navigations Mester

10. Henrich Torsens Enche

10. Ole Svart

10. Niels Hansen Reebslager

11. Torchel Jensen

11. Geerdt Fentzen

11. Peder Larsen Styrmand

11. Roluf Lampings Enche

11. Erenst Jonsen

11. Danchert Gierdings Enche

11. Janiche Aarents

11. Jan Svart

11. Claus Hofmans Enche

11. Jens Frorup Glasmager

11. Jver Larsen Muurmester

11. Christian Lange Skoemager

11. Svend Henrichsen ölltapperrie

12. Ole Möller, Styrmand

12. Hans Jörgen Obermejer

12. Esaias Prom

12. Poul Hanßen knapmager

12. Elen Peders

12. Jochum Michelsen Anglemager

12. Henrich Aamundsen Skoemager

13. Albert Folscher

13. Herman Tygesen

14. Anne de Rytter

14. Cornelius Lampe

15. Postmester Dam for eet halvt Aar

15. Niels Olsen

16. Mette Knud Anderßens

16. Gert Echofs Enche

16. Jacob Faber

16. Daniel Munch

16. Anders Grevis Enche

16. Mouritz Hæss Vagtmester

16. Peder Nordthuusen

16. Niels Samsöl Styrmand

16. Niels Rask

17. Lorentz Hanßen Skredder

17. Hans Friel

19. Hans Bergendal

19. Gotfried Pollach

19. Henrich Butmer

19. Hans Uhrmagers Enche og hendis Svoger

19. Gert Thurman

19. Hans Sinchs Enche

19. Rasmus fiskevrager

20. Richert Wildenrath

20. Berent Sitentoph

20. Carl Nielßen kipper

21. Samuel Westi, Skredder

21. Jan Sejer

21. Hans Petter Skoemager

21. Herman Gierding

21. Petter Segelchen

22. Jacob Anthonisen

22. Svend Hammers Enche

23. Jan Hammechen

23. Jngebrect Abelsen kipper

23. Jan Brandt Skindkremmer

23. Petter Øding

23. Gullich Jensen kipper arbejdsmand

23. Jörgen Hudich

24. Maren Peders datter kipper Enche

24. Johan Hyssing

5. Envold Köning af sit Vejerie

 

27 Classe

1 s. daglig giör hver qvartal 5 ort 11 1/3 s.

1 Rode

Sören Sorentzen Lotz

Jetmund Pederßen Betient ved Toldboden

Christen Gregersen Consumptions Betiente

Ludvich Mortensen Sejlingsmand

Christian Faass Skindkremmer

Johannes Haldorsen Skindkremmer

Sören Sörenßen Styrmand

2den Rode

Anne Peltzer

Herman Segelchen under Betient

Hans Christensen Matross og öllTapper

Thomas Berentsen Tömmermand

Maren Lars Larsens

Christopher Melchersen

Hans Rasmusens Enche

3 Rode

Jngebrecht Erichsen kipper

Niels Nielßen kipper

Ole Eskelßen Skredder

Jan Velthuus Styrmand

Jacob Syvertsen kipper

Magnus Niensteds Enche

Niels Olsen udfarer

4 Rode

Ole Abrahamsen Matross

Ole Pedersen

Herman Hegler Bedemand

Jacob Enwoldsens Enche

Thoer Thoersen arbejds-mand

Adam Madsen Vævers Enche

Ole Anderßen Tömmermand

Berthe Sipchis holder Kramboed

Gine Skoemagers

5 Rode

Ties Jochumsen Skoemager Svend

Barbra Abraham Nielsens lejer Kramboed

Jacob Olsen Mæter

Malene afgangne Hans Liempis

Herman Neverman Styrmand

Sivert Andersen Forde

Matz Persen Skredder

Ole Larßen Höcher

Ludolf Wit fiskevrager

Sivert Olsen Skredder

Anders Jensen Tömmermand

6 Rode

Henrich von Wida

Peder Olsen Kipper

Johannes Larsen Blochemager

Frantz Kellings Skoemagers Enche

Hans Rognelsen Obermæter

Rasmus Anthonisen Skredder

Ole Hanßen Tömmermand

Aallert Jensen Skredders Enche

Elen Biörns, Höcher

Lars Larsens Enche ved Navn Grethe paa Grunden

Helge Marchußen væver

Michel Schram Skoemager

Cornelis Cornelisen bruger Höcherie

Petter Doths Datter bruger Kramboed

7 Rode

Johan Hansen Styrmand

Hans Plytt Skoemager

8de. Rode

Nicolaj Holst

Herman Gievert

Christian Knurs Enche

Poul Jörgensen Skredder

Ole Jversen Baadsmand

Jochum Schröder Skredder

Willum Rasmusen Skibs Tömmermand

Sibolt Roggen den yngere

Henrich Rawert den Yngere

9de Rode

Elen Kaae

Hans Messings Enche

Johannes Mortensen Baadsmand og Ölltapper

Tönnes Lydersen Rotgieter

Albert Pettersen Væver

Hans SvartKop Bager

Lars Erichsen Ölltapper

Johan Berents Væver

Lars Svendsen Tömmermand

Aamund Olsen Baadsmand

Clemmet Nielßen Snedker

Erich Knudsen Slagter

Jochum Kamp

10de. Rode

Poul Hammel og hans Svoger Sören Paruqvemager, tilßammen

Peder Nielsen Mæter

Jdevard Hansen holder Kramboed

Giert Persen liden Kramboed

Peder Olsen fiskevrager

David Andersen kipper Svend

Niels Anderßen Anglemager

Ole Olßen Kusk

Jan Castensen Wildenrath, Skredder

Johannes Poulsen Baadsmand

Johannes Haagensen Aboe

Janniche Mejer

11 Rode

Peder Christensens Enche

Ludvig Middelstrops Enche

Samson Larsen Smed

Jaen Lorentzen Ölltapper

Nicolaus Tideman Remmemagers Enche

Ole Erichßen Öltapper

Poul Erichsen Skredder

Anders Bryning

Niels Perßen Stolemager

Rasmus Anthonisen

Margrete Huekone

Jacob Andersen Anglemager

Gabriel Tideman Matross

Peder Nielsen Matross

Poul Poulsen BlocheDrejer

Halvor Thomasen Tömmermand

Ole Friderichßen Maler

Herman Andersen Knapmager

Stephen Olsen Matross

Mads Nielsen Sneker

Henrich Kulman Matross

Jens Monsen Styrmand

12 Rode

Phillip Brochs Enche

Erich Jonsen

Jan Pettersen Styrmands Enche

Ole Nielßens Enche

Henrich Grandorffs Enche

Morten Haan ringe handel

Jacob Andersen Knapmager

Michel Bryning Knapmager

Joen Schröder Skredder

Mons Christensen Snedker

Wollert Schierenbech

Thomas Lange Snedker

13 Rode

Henrich Wesselt kaabberslager

Mathias Knapmager

Anders Luth

14 Rode

Johan Mejer Jörgens liden handel

Grethe Hennings, tapper Öll

Otto Schierenbech

Berent Steeman

Robert Kaa Kandstöber

Henrich Ditlefs Enche og hendis Moder

Anne Bejer

Catharina salig Henrich Schlytters

15 Rode

Bent Andersen Tömmermand

Rasmus Kaae

Elen Hermans Datter

Sören Jörgensen Baadsmand

Peder Franch, Væver

Baltzer Balter Snedker

Jan Holst Væver

Jeremias Persen Slagter

Jacob Olßen Knadgytter

Joen Larsen Tömmermand

Willum Hermansen Væver

Lisbeth Michelsdatter Væver

Hans Andersen Baadsmand

Petter Kræft

Jan Fiderich* Carduanbereder

Niels Simenßen Væver

Henrich Rath Væver

Rasmus Persen Stolemager

Lars Casten Tömmermand

Cornelius Erichsen Baadsmand

Hans Andersen Baadsmand

Mons Tiesen Baadsmand

Peder Sprangs Enche

Jver Haldorsen, holder Kiör

16 Rode

Ties Wils Enche

Bottel Smed

Lars Nielßen Klædevæver

Rasmus Olsen Rotgieter

Torbiörn Olsens Enche

Elias Larsen arbejdsmand

Hans Storch, Garver

Lars Olsen Lædertover

Soren Bloch Skredder

Christopher Snechou (?)

Henrich Wiltunsen Röger

Niels Rasch Styrmand

Christopher Schurman Görtler

Anders Fachelman Muurmester

Magtell Nordthuusen

Elert Mejer Skoemager

Peder Baltzersen Skoleholder

17 Rode

Rudolph Grip Jnstrumentist

Peder Madsen Bogöe

Hans Henrichsen Stolemager

Eschel Olsen Skredder

Christopher Hennings Skredder

Tosten Rem Bogbinder

Jacob Jngebretsen Skredders Enche

Bent Knudsens Enche Slagter

Ole Aasmundsen Ölltapper

18 Rode

Morten Kröger Væver

Jochum Gerding Væver

Gustavus Erichsen Hattemager

Joen Salamonßen Smeds Enche

Christen Ludvig farver i Manufactuur Huußet

Jan Roth Væver

Johannes Nielsen Væver

Peder Jversens Enche Ölltapperie

Robbert Pettersens Enche Væver

Jsaach Rochman arbejdsmand

Jngebrecht Michelsen Væver

Jochum Rosendal væver

Peder Eilertsen Væver

Ole Larßen Væver

Christopher Lench Væver

Lars Störchsen Öltapper

Ambrosius Reefelt Væver

Salomon Jsaachsen Slagter

19 Rode

Hein Lou Blichmager

Michel Lutzou Skoemager

Ole Anthonisen Skredder

Rasmus Jetmundsens Enche

Jens Rasmusen Skoemager

Marcus Jensen Skredders Enche

Erich Stensen Skredder

Jens Pettersen Smed

Anders Christensen Paruqvemager

Friderich Gouverts

Ole Maler

20de. Rode

Ties Clausen Baadsmands Enche bruger Höcherie

Anders Jensen Tömmermand

Euert Fols Enche

Jan Bucholsts Enche

Dirich Scharmer Kipper

Herman Holtman

Frantz Adolph Skoemager

21 Rode

Peder Jngvoldsen

Joen Joensen Smed

Berthe Jacob Glants tapper öll

Ole Marcusen Maler

Ole Olßen Skredder

Niels Erlandßen Skredder

Syver Olßen Smed

Anne Thommes, Jordemoder

Anne Rytzer, holder Kramboed

Hans Endresen Baadsmand

Peder Olsen Snidker

Henrich Mejer Hennings

Michel Waals Enche

Dirich Scharmer

Anthoni Gynter Glasmager

Richert Wildenrath

Rasmus Anthonisen kipper

Michel Böhle

22 Rode

Anders Olsen Görtler

Valentin Schram

Johan Hechthaus

Knud Jversen Söefarende Mand

Henrich von der Lippis Enche

23 Rode

Petter Rolfs Enche

Dirich Schröder Skoleholder

Per Jonsen Skindkremmer

Cort Hönnichen Ölltapper

Henrich Wilman Baadsmand

Willas Grabi arbejdsmand og Baadsmand

Cort Nederman Dixel Arbejdsmand

Jan Mejer Baadsmand

Lars Hermansen Skibs Tömmermand

Erich Monsen arbejdsmand

Henrich Fröling Dixel Arbejdsmand

Johan Lytchen Mæter

Rasmus Rasmusen Arbeidsmand

Berent Dyring

Jan Hercamp, Mæter

Henrich Pettersen Skredder

Willum Riman

Jnger Olsdatter bruger Öltapperie

Willum Riman Höcher

24 Rode

Henrich Castendich Dixel Arbejdsmand

Albert Kræfft, Bandskiærer

Johan Haass Skredder

Per Torsen Skredder

Henrich Tams Enche bruger Öltapperie

Joen Hansen Smed

Bottel Skredders Enche

Giert Ryts Enche, Öltapperie

Karen Sergeants bruger Ölltap

Richef Pechsen Tobachs handler

Anne Syvers bruger Öltap

 

28 Classe

½ skilling daglig giör hver qvartal 2 ort 13 5/8 s.

1 Rode

Per Salomonsen arbejdsmand

Hans Fabiansen Baadsmand

Herman Nielßen Bordklamper

Ole Pederßen Flytmand

Östen Jensen Baadsmand

Christen Nielsen kipper-arbejdsmand

Thomas Persen Snedker

Niels Monßen Baadsmand

Michel Michelsen Flytmand

Endre Nielsen Flytmand

Johannes Poulsen Kipper Arbejdsmand

Ole Anderßen Mæter

Petter Möller Snedkers Enche

Stephen Jachobßen arbejdsmand

Maren Tygis

Anders Andersen Baadsmand

Thomas Carlsen

2 Rode

Anders Gregersen

Sophia Tiæl

Wejde Klingman Barberer

Lars Olsen Matross

Jörgen Rönne

Ole Busch, Flytmand

Gilbert Maar Skoelapper

Tönnis Larsen Flytmand

Jens Anfindsen Baadsmand

Edvardt Borchelings Enche

Ole Refs Enche

3 Rode

Christen Jacobsens Enche

Frantz Bordvrager

William Kynneirs Enche

Casten Jonsen Bordklamper

Sören Hansen Skredder

Petter Hellesen Muurmester

Peder Knudsen Maler

Henrich Kröger Baadsmand

4 Rode

Per Albertsen Flytmand

Ole Raßmußen Bordarbejdsmand

Willum Larsen kipper

Ole Abrahamsen Baadsmand

Joen Pederßen Tömmermand

Ole Olßen Flytmand

Christopher Olßen Arbejds-mand

5 Rode

Hans Hanßen gammel Lotz

Jens Michelßen

Aamund Larsen arbejdsmand

Erich Olßen Baadsmand

Friderich Monsen, fisker

Jens Olsen Arbejdsmand

Joen Jonsen Tömmermand

Niels Larßen Tömmermand

Claus Reimers Bordvrager

Morten Jochumsen Baadsmand

6 Rode

Truels Nielsen Arbejdsmand

Claus Henrichsen Matross

Lars Larsen Lotz

Michel Nielsen arbejdsmand

7 Rode

Ole Knudßen BlocheDrejer

Christen Larsens Enche

Hans Hansens Enche

Ellene Tuesen Bordarbejdsmand

8 Rode

Zander Gaardie Tiærevrager

Joen Jacobsen Styrmand

Michel Jonsen Baadsmand

9 Rode

Henrich Merl BlocheDrejer

Hellert Serchses Enche

Tollef Sivertsen

Anders Hansen Smed

Baltzer Ritzcher

Bastian Wartman

Niels Monßen Smed

Marchus Erichsen, Baadsmand

10 Rode

Simen Anderßen Baadsmand

Mathias Gullichßen

Arve austeemester (?)

11 Rode

Jens Tiærevrager

Jacob Anderßen anglemager

Henrich Blanch Skoemager

Ole Ellingßen Huus Tömmermand

Johannes Steenförer

Joen Kleppis Enche

Caj Lorentzensen*

Gert von Hövens Enche

Hans Sivertsens kone

Rasmus Anthonisen Baadsmand

12 Rode

Christian Ditlefsens Enche

Aamund Hansen Tömmermand

Henrich Dedechens Enche

Morten Olsen Sejlmager

Raßmus Matzen Glasmager

Ole Olßen feldbereder Svend

Tevis Dyring

Ole Tygesen Matross

13 Rode

Johannes Justinus Zarder

Christian Cassuben

Melcher Baschers Enche

Walter Knudsens Enche

Anders Lotz Flytmand

14 Rode

Jan Lampis Enche

Ahlet Sörens Datter

15 Rode

Niels Börreßen Gartner

Lisbeth Lodz

Christian Mejerholtz

Niels Raßmußen Kiörer

Anders Anderßen kipper Arbejdsmand

16 Rode

Helmich Welling

Anneche Benjamins

Jan Petter Snedker

Hans Göde Væver

Siri fiskeTolder

17 Rode

Giertrud Rasch, med hendis Sön

Henrich Schilling Stadsvejer

Tim Hansens Enche

Casten Wolpman

Johannes Jörgensen Drejer

18 Rode

Giertrud Henrichsdatter

Biörn Hansen

Erich Nielsen fisker

Envold Jacobsen

Aarent Jacobsen Snedker Svend

Anthoni Jacobsen holder kiör

Holger Olsen arbejdsmand

Conrad Anholts Enche

Joen Olßen Arbejdsmand

Erich Olsen Smed

Jan Borchers Skredder

Herman Hardie

Per Jörgensen

19 Rode

Jacob Trolsen Glasmager

Gabriel Klocher Tiener

Berent Kamp

Georg Schouver Bilthugger

Jan Tönnissens Enche

20 Rode

Eggert Cassubens Enche og hendis Sön

Joen Hoversen

Per Sorensen Guldsmed

Henrich Spehl

Ole Knudßen arbejdsmand

21 Rode

Jan Leopoldus

Jörgen Schröders Enche

Friderich Brygman Baadsmand

23 Rode

Anders Guttormsens Enche

Henrich Pettersen Smede arbejdsmand

Cathrina Buntmager med hendis Sön

Berent Zegerman

Christopher Heines Tömmermand

24 Rode

Jver i Bachen Lotz

Niels Hvis Skoleholder

Jan Dyrlof

Levin Schult

 

Summarische Beregning over forrestaaende Krigs Styrens Ligning i Bergen

1 Classe – 1 rdr 3 ort – Daglig – 2 Persohner, er rd 3-0-0

2 Classe – 1 rdr 2 ort – Daglig – 2 Persohner – rd 2-4-0

3 Classe paa 1 rdr 1 ort – Daglig – 1 Persohn – rd 1-1-0

4 Classe paa 1 rdr – 8 s. – Daglig – 6 Persohner – rd 6-3-0

5 Classe paa 1 rdr – – Daglig – 3 Persohner – rd 3-0-0

6 Classe paa – 5 ort 8 s. – Daglig – 1 Persohn – rd 0-5-8

7 Classe paa – 5 ort – – Daglig – 9 Persohner – rd 7-3-0

8 Classe paa – 4 ort 8 s. – Daglig – 9 Persohner – rd 6-4-8

9 Classe paa – 4 ort – – Daglig – 6 Persohner – rd 4-0-0

10de Classe paa – 3 ort 8 s. – Daglig – 7 Persohner – rd 4-0-8

11 Classe paa – 3 ort – – Daglig – 15 Persohner – rd 7-3-0

12 Classe paa – 2 ort 8 s. – Daglig – 24 Persohner – rd 10-0-0

13 Classe paa – 2 ort 4 s. – Daglig – 9 Persohner – rd 3-2-4

14 Classe paa – 2 ort – – Daglig – 21 Persohner – rd 7-0-0

15 Classe paa – 1 ort 12 s. – Daglig – 16 Persohner – rd 4-4-0

16 Classe paa – 1 ort 8 s. – Daglig – 27 Persohner – rd 6-4-8

17 Classe paa – 1ort 4 s. – Daglig – 24 Persohner – rd 5-0-0

18 Classe paa – 1 ort – – Daglig – 48 Persohner – rd 8-0-0

19 Classe paa – – 12 s. – Daglig – 39 Persohner – rd 4-5-4

20 Classe paa – – 10 s. – Daglig – 30 Persohner – rd 3-0-12

21 Classe paa – – 8 s. – Daglig – 55 Persohner – rd 4-3-8

22 Classepaa – – 6 s. – Daglig – 49 Persohner – rd 3-0-6

23 Classe paa – – 5 s. – Daglig – 41 Persohner – rd 2-0-13

24 Classe paa – – 4 s. – Daglig – 58 Persohner – rd 2-2-8

25 Classe paa – – 3 s. – Daglig – 80 Persohner – rd 2-3-0

26 Classe paa – – 2 s. – Daglig – 100 Persohner – rd 2-0-8

27 Classe paa – – 1 s. – Daglig – 275 Persohner – rd 2-5-3

28 Classe paa – – ½ s. – Daglig – 150 Persohner – rd 0-4-11

Summa 120 rdr 1 ort 13 s.

Herfra afgaaer for Stifftskriveren for eet halv aar, Daglig – – 4 s.

Ogfor Postmester Dam – – 1 s.

Bliver igien 120 rdr 1 ort 8 s.

 

Denne Taxation er mig anviist, og endskiöndt mange forandringer er indlöben ved de Classer som da jeg skiltis ved Magistraten og de Sexten Mænd eengang for alle var afgiort saaßom mand da og til den Classe af 6 ß var avancered, og saaledis de forhen de forhen* passerede Classer hverchen til forhöyelße eller formindskelße burde vaarre ryged, Saa vill mand dog formode at een hver af dennem alle som saaledis paa nye ere blevne forandrede, effter den kongl. forordnings tilhold retsindig og uden alle passioner effter Deris vilchor og brug er bleven anseed, paa hvilche Conditioner Jeg og denne Taxt underskriver og bekræffter.

Men hvad sig Stifftamt skriver Seehuusen er angaaende som Jeg alleene for alle de andre kongelige Betienter med Kiöbmands Titul finder carachterizered, da der dog findis de iblandt de andre Betienter her i Byen som ligesaavel bruger Kiöbmandskab som hand, og dog iche i henßeende til de 30 pro Centos Afgang, höyere end andre er taxcered, saa haver jeg lenge för min fraskillelße fra denne forretning med Magistraten og de Sexten Mænd, gived dennem tilkiende at som Stifft Amt Skriver i Christiania [Claus Hanssen], een meget Vederhæfftig og formuende Mand og gammel Betiente i lige henßeende som forommelt iche var ansed höyere i samme Skatt end 1 ort daglig, kunde iche Stifftamtskriver Seehuusen tilkomme höyere end dobbelt saa meget som var 2 ort daglig, hvilchet jeg og straxen i min Roulle /: som siden stedße haver vaaren paa Raadstuen :/ forandrede, ved hvilchen Sentiment jeg og fremdelis bliver, ligeledis at Taxten uden ringeste skillings overskud bör være indretted, og den dereffter faldende restance ved lovskiched Tingsvidne forklaris.

Bergen den 27 September 1712.

A[ndreas] Undall. L:S: [ikke segl]

 

Denne her oventil anförte Ligning og Taxation er af Stifftbefalingsmanden Andreas Undall tillige med os undertegnede Magistrats Persohner og de Sexten Mænd bleven ligned og lagd, og har Vj derom offte og mange gange væred i Conference sammen, hvorudi Stifftbefalingsmanden, eller i hans fraværelße den af ham ad interim authoriserede fuldmægtig stedße har prosideret og alting Consentered, indtil de 2 September ansteffter, da Stifft Befalingsmanden har ladet os vide at hand ej lengere kunde bivaane den allernaadigst paabudne taxation, mens var tilfreds med hvad Magistraten og de 16 Mænd derudi sluttede, helst og effterßom den tid intet frilede uden at lade det som kunde være tilovers komme til afkaartning paa de mindste formuende.

Vj har da fra den dag tillige med de Sexten Mænd igiennem löbet de Sex nederste Classer, og aftaged dem som mand syntis imindste at kunde taale at svare til Taxationens Summa, mens da mand var kommen til ende dermed, og befandt endnu meere med 2 rdr overskud daglig, har vj paa nye tillige med de Sexten Mænd maatt igiennemgaae alle Classerne for at formindske den overskydende Summa for dem som lettelße best behövede. Ved samme Revision er det af de Sexten Mænd befunden, at de 4re Borgere Henrich Jorsen, Lyder Fasting, Danchert Danchertsen og Hans Davidsen, vare, i henßeende til deris andre Medborgere, for ringe ansatt, og af den Aarßag er dem hver 4 s. bleven paaßatt. Videre forhöyelße er iche med de överste Classer forretagne, og hvad forminskelße angaaer, da har den maatt skee, paa det overskudet som sagt er ej skulle blive forhöyt, hvorudi det er saa langt i fra at Vj af nogen for Passioner med rette kand Sanpzoneris, at vj tvert imod har ladet derudi see een forsvarlig Retßindighed til at effterkomme Deris Kongl. Majts: allernaadigste befaling med all behörig Troeskab og Upartiskhed.

Vj har ellers den 19 September ved Raadmand Schiötte ladet insinnere Hr: Stifftbefalingsmand Consepten ord fra ord med ovenanförte taxt förend den blev reenskreven, for at fornemme om Stifftbefalingsmanden derudi kunde have noget at erindre, mens da den os Onsdagen den 21 September igien er bleven tilbagelevered, er iche eet ord bleven mentionered at denne forbenefnte forandring af Hr. Stifftbefalingsmanden disapproberedid.

Hvad Stifftamtskriver Seeverin Seehuusens taxt angaaer, da har Stifftbefalingsmanden stedße indtil den 2 September været enig med Magistraten og de 16 Mænd derudi at skulle anßettis till 8 ort daglig at tilßvare, og da Stifftamtmanden den dog lod os vide, at hand syntis at Seeverin Seehuusen ej höyere end for 2 ort kunde anstillis, er derom af Magistraten og de Sexten Mænd bleven delitereret, mens unanimiter bleven concluderet, at det iche af os og dem kunde eragtis forßvarlig, saavel i henßeende til hans anseelige Negoce som ej af nogen anden kongelig Betiente her i Byen brugis, som i henßeende til hans formue og Midler, foruden andre omstendigheder som her for Vidtlöfftigheds skyld forbigaaer. Hvad Stifftbefalingsmanden udi forommeldte sin paaskrifft til slutning melder, at Taxten uden ringeste overskud bör være indretted, da er det iche vel giörligt den nu saaledis at kunde indrette, efftersom den allereede af Stifftbefalingsmanden selv er bleven underskreven og forseigled, og at forandre taxten paa nye igien, kunde foraarsage utilladelig ophold i deris Kongl: Majts: tieniste som kunde geraade til stor ansvar.

Hvad de 24 skillings overskud angaaer, da behövis de til hvis bekostninger med papier, Skriverlön og videre, som til denne Dag Skattis ligning, dens reenskrivelße, Regenskaber forferdigelße med andet meere i sin tid udfordris. Skulle noget derfra overskyde, kand af vedkommende Kiemner alltid behörig rigtighed derfor blive giort. Vj vide da iche rettere end at alting ved denne Ligning ret Raadig, saa vit at kand være vedkommende, er bleven observered, og i den henßeende bliver samme taxt hermed af os effter den kongelige Slotz Lovis ordre underskreven og forseiglede.

Bergen Raadstue den 28 September Anno 1712.

G: Dysseldorff (L:S:). C: Tuxen (L:S:). C: Fasting (L:S:). H: Weiner (L:S:). C: Bagge (L:S:). P: Rumohr (L:S:). Magnus Schiötte (L:S:). [ingen segl]

 

Saaßom mand med Taxationens underskrifft og forseigling har været foraarsaged at tardere nogen tid, i henßeende mand ved een og anden Memorial har paastaaed og begiert Velbaarne Her Stifftbefalingsmandend og den Veledle Magistrats Consens og bifald, at eendeel Priviligerede, der af Taxten ere ganske udeladte, andre derimod for ringe anßatte, saaledis til forandring udi Taxationen maatte inddragis, Men som mand iche kand formaae Velbaarne Her Stifftbefalingsmand og den Veledle Her Magistrat at faae de Conthorsche og Geistligheden her i Byen udo Taxten med indlemmed med andre voris Memorial af 4 November nest leden giver Special forklaring om. All saa referere vj os til samme voris Memorialer af 3 Octobr og 4 November nestleden, og forbliver endnu ved den Sentiment og paa den Condition underskriver vi samme taxations forretning, med den Reservation at det vill komme vedkommende til anßvar om nogen Klagemaale skulde indkomme at mand ej udi voris andragende kunde faaed bifald.

Bergen den 5 November 1712.

J: van der Lipp (L:S:). K: Geelmuyden (L:S:). J: Phillip (L:S:). Gert Lorentsen Strandiger (L:S:). Hans Monsen Rödberg (L:S:). Jörgen Dissingthun (L:S:). Matz Foerman (L:S:). Nicolaus Oldenburg (L:S:). A: von Erpecom (L:S:). Herman Muller (L:S:). Daniel Erpecom (L:S:). P: Wulf (L:S:). [ingen segl]