Copie-Bog ved Indretningen for Christiania Byes Sindssvage 1829-1841

Copie-Bog ved Indretningen for Christiania Byes Sindssvage 1829-1841 befinner seg i Dikemark-arkivet i Oslo byarkiv. Den ble transkribert av Wenche Blomberg 2002-04 i forbindelse med forarbeidene til "Christiania dollhus - mellom dårekista og arkivet", rapport til Norges forskningsråd 2005. Dette gjelder også Regulativ for Christiania Byes Sindssyge-Asyl som ble utgitt som særtrykk (i fraktur) i 1850. Begge ble lagt ut på Byarkivet i Oslos hjemmesider før jul 2005.

Sammen med arkivet etter arbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde (OBA) og Kommisjonsakten fra Trondhjems hospital 1812 (SAT) er materialet av særlig stor betydning for forståelsen av institusjonsutviklingen på dette området. Dollhusene har vært lite kjent og ikke betraktet som en egen anstalttype. De oppsto imidlertid fra 1760-årene da idéen om internering og utskilling som behandlingsmåte for mentalt avvikende bredte seg. Da medisinerne overtok feltet i medhold av Sinnssykeloven av 1848, ble de første asylene innredet fra 1850 i oppgraderte dollhus.

Lenke til transkripsjon: Copie-Bog ved Indretningen for Christiania Byes Sindssvage 1829-1841. Transkripsjonen er i pdf-format og krever installering av Acrobat Reader for lesing.

For spørsmål om kildene ta kontakt med:
Wenche Blomberg

E-post: blomberg@jus.uio.no

Wenche Blomberg, 2006.