Kommisjonsakten fra Trondhjems hospital 1812

Kommisjonsakten fra Trondhjems hospital 1812 vedrørende dollhuset befinner seg i Statsarkivet i Trondheim. Det ble transkribert av konsulent Grethe Haugseth ca. 1998 med støtte fra Lovsamlingsfondet ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, for Wenche Blomberg i forbindelse med forarbeidene til "Galskapens hus : internering og utskilling i Norge 1550-1850" (Oslo : Universitetsforlaget 2002). Deretter ble det i september 2002 publisert in extenso på Juridisk fakultetsbiblioteks hjemmesider.

Lenke til transkripsjon: Kommisjonsakten fra Trondhjems hospital 1812. Transkripsjonen er i pdf-format og krever nedlasting av Acrobat Reader for å kunne leses.

For spørsmål om kildene ta kontakt med:
Wenche Blomberg

E-post: blomberg@jus.uio.no

Wenche Blomberg, 2006.