Oversiktskatalog for Statsarkivet i Bergen

Oversiktskatalogen som er lagt ut p desse sidene viser kva for arkiv som vert oppbevarte p Statsarkivet i Bergen. Innafor kvar arkivskapar er det liste opp kva for materiale som finst i dei ulike arkiva samt kva tidsrom desse dekkjer.

For nokre av arkiva er katalogane ikkje heilt oppdaterte eller komplette. katalogar for somme arkivskaparar manglar. Denne katalogen vil verta oppdatert etterkvart som arkiva er ferdig ordna og nye lister gjort ferdige.

Dei einskilde arkivskaparane er ordna etter departement. ved klikka p namnet til departementa, kjem det opp ei liste over arkivskaparar som soknar til det aktuelle departementet.