Personliste over Folketallet 3 December 1900

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Personernes Navne.
(Fornavn og Tilnavn.)
Ved Børn, endnu uden Navn, sættes: "udøbt Gut"
eller "udøbt Pige".
Kjøn.
Om bosat paa
Stedet (b.)
eller om kun midlertidigt tilstede (mt.) eller om midlertidigt fraværende (f.) (Se Bem. 4)
For dem, som kun var
midlertidigt tilstede-
værende:


sædvanligt Bosted
For dem, som kun var
midlertidigt
fraværende:


antageligt Opholdssted
3 December.
Stilling i Familien.
(Husfar, Husmor, Søn,
Datter, Tjenestetyende,
Logerende Tilhørende til Fami-
lien, enslig Logerende, Besø-
gende, o. s. v.)
(Hf, Hns., D., Tj., FL.,
L., B.)
Ægte-
skabelig
Stilling.

(Se Bem. 6.)
(ug., g.,
e., s., f.)
Erhverv og Livsstilling.
Ogsaa Husmors eller Borns særlige Erhverv.
Man angiver tydeligt og specielt Næringsvei og For-
retning eller Fag, som  man udøver eller arbeider i,
og tillige sin Stilling i dette Erhverv.
Har nogen flere Erhverv, anføres disse, Hoved-
erhvervet først.
(Se forøvrigt Bemærkning 7.)
Føsels-
aar
(samt
Fødsels-
dag, hvis
under
2 Aar).
Fødested.
(For dem, der er fødte i
samme By som Tællings-
stedet (T.) skrives
Herredets (eller Sognets)
eller Byens Navn.
For de i Udlandet fødte:
Landets (eller Stedets)
Navn.)
Undersaatligt
Forhold.
(For dem, der er
norske Undersaatter
skrives Bogstavet:
N.; for de øvrige
anføres vedkom-
mende Stats Navns.)
Trossamfund.
(For dem, der tilhører
den norske Statskirke
skrives Bogstavet: S.;
for de øvrige anføres
vedkommende Trossam-
funds Navn eller i
Tilfælde: "Udtraadt, intet
Samfund".)
Sindssvag, Døvstum
eller Blind.

Var nogen af de anførte
Personer:
Døvstum?    (D.)
Blind?          (B.)
Sindssyg?    (S.)
Aandssvag (d- v. s. fra
Fødselen eller den tid-
ligste Barndom)? (Aa.)
1
Johannes Olsen
m
 
b
   
Hf
g
Malersvend
1849
Lærdal NB
n
s
 
2
Krestine Olsen -Larsen-
 
k
b
   
Hm
g
Hustru
1842
Lærdal NB
n
s
 
2
Ander Hansen
m
 
b
   
Hf (Svigersøn)
g
Maskinist med Damp
1872
Myking P SB
n
s
 
2
Anna Hansen
 
k
b
   
Hm (Datter af)
g
Hustru
1876
Lærdal NB
n
s
 
Link til eksempelet "Johannes Olsen" i Digitalarkivet       Link til Registeringssentralen for historiske data

Omtrent slik så det orginale skjemaet som la grunnlag for folketellinga i 1900 ut.
Personopplysningene er blitt fyllt inn med håndskrift i et trykket skjema. I eksempelet "Krestine Olsen -Larsen-", har den ansvarlige strøket over "Larsen", og erstattet navnet med "Olsen" Den skiller seg ikke mye fra postene i digitalarkivet, men på noen områder finnes det forskjeller.