Justisråd Prams beretning om Vrangfoss i Holla i 1805

Da den danske justisråd Christen Pram (1756-1821) besøkte Vrangfoss i 1805, var dette et ledd i en omfattende Norges-reise som han gjennomførte i åra 1804-06. Han var sendt til Norge "efter kongelig Befaling" for å orientere seg om forholda i denne delen av tvillingriket, og han var pålagt å skrive en beretning om oppholdet i landet. Han skrev en meget omfangsrik innberetning, i 10 bind, men bare deler av beretningen er trykt. Rapporten om Vrangfoss inneholder svært verdifulle opplysninger om fossen og om striden mellom skogeiere i det indre av Telemark og sagbrukseierne og tømmerbaronene i Nedre Telemark om åpninga av Vrangfoss. Fossen var på denne tida tilstoppet av mangder av tømmer, og bøndene hadde i mange år krevd å få åpnet fossen, da de tapte penger på at de ikke fikk tømmeret fram. Pram skulle orientere seg om denne striden og melde tilbake til myndighetene i København.

Pram bygde mye av framstillingen sin på samtaler med bonden Ole Gunleikson Apalnes (1738-1818) og med Aasmund Nordgaard (1776-1864), fagmann på tømmer, som da bodde på Ulefoss og var ansatt hos Niels Aall. Nordgaard ble seinere valgt til sekretær for Vrangfoss-kommisjonen, og representerte Bratsberg på stortinget i 1814. Han var utdannet byggmester, og bodde på Ulefoss 1804-06. Han hadde dessuten studert kanalygging i Sverige (Trollhätta-kanalen).

Christen Pram var født i Norge i 1756. Han vokste opp i Danmark, studerte jus, og deltok ivrig i Det norske Selskab i København. Pram er først og fremst kjent som forfatter og oversetter av utenlandske dikt og som redaktør av det kjente kulturtidsskriftet "Minerva", sammen med den danske forfatteren Knud Lyhne Rahbek. Han var justisråd fra 1802 og etatsråd fra 1810. I 1820 drog han som tollforvalter til øya St.Thomas i dansk Vest-India, der han døde året etter.

Prams omfangsrike innberetning finnes i kopi i Norsk Historisk Kjeldeskriftinstitutt på Riksarkivet i Oslo, i ordrett avskrift etter originalen i Riksarkivet i Kiøbenhavn. Innberetningen har tittelen "Indberetning til det kongelige Land- Oeconomie- og Commerce Collegium indeholdende oeconomiske Bemærkninger paa en efter kongelig allerhøieste Befaling i Aaret 1805 fortsat Reise i Norge", og rapporten om Vrangfoss finnes på sidene 278-357 i innberetningen.

Avskrift ved Arne Johan Gjermundsen.

Del 1: Reisen til Vrangefos

Del 2: Vrangefossens beskrivelse

Del 3: Vrangefosen - om dens aabning