Jan Langeland og Johan Martin Mathisen

Jan Langeland og Johan Martin Mathisen har registrert militære mannskapsruller fra Rødøy i Nordland. Navn, etternavn og gårdsnavn er normalisert. Dette kan en lese mer om på informasjonssiden. Langeland har også sendt oss kirkebokregistreringer for Rødøy 1739-1824(1845). Her har ikke normaliseringen av navn og gårdsnavn blitt gjennomført helt konsekvent, samtidig som dataene ikke er korrekturlest. En kan lese mer om registreringen her.

De ønsker også kontakt med andre slektsgranskere som arbeider med Rødøy.

Spørsmål vedrørende kildene kan rettes til:

Jan Langeland
Solvollveien 5A
8200 FAUSKE
e-post: jan.langeland@nl.telia.no

eller

Johan Martin Mathisen
8186 TJONGSFJORD

Følgende data er tilgjengelig: