Ekstraskatten av 1762 for Norddal Prestegjeld

Listene for Norddal sokn og Sunnylven og Geiranger annekssokn er førd separat og publisert i Digitalpensjonatet som to databaser. Av- og tilgangslistene for kvar månad frå desember 1762 til desember 1763 er også registerte og  inkludert i  databasane, med nokre få unntak: Dersom det er registert meir enn 2 av- og tilgangsopplysningar på ein person er berre den første og siste inkludert.
 

Materialet er registert av Tor Myklebust.Arne Solli 19.12.2000