Tor Myklebust og Arne Solli

Det registrerte kjeldematerialet femnar i hovedsak om noverande Norddal, Stordal og Stranda kommunar i Møre og Romsdal. Administrativt høyrde dette området til Ørskog Prestegjeld etter reformatsen av 1589, seinare Ørskog prestegjeld og Norddal prestegjeld og frå 1759 delar av Ørskog Prestegjeld, Stranda prestegjeld og Norddal prestegjeld. På 1600-talet tilsvarte desse tre kommunane Dale skipreide, i periodar er Sunnylven skild ut som eige skipreide, t.d. i manntalet for 1701.

Tor Myklebust har registrert:

Arne Solli har registert ekstraskatten av 1762 for Stranda sokn i Stranda prestegjeld.
For meir informasjon om dei enkelte databasane:
Ekstraskatten 1762 Stranda Prestegjeld
Ekstraskatten 1762 Norddal sokn, Norddal prestegjeld
Ekstraskatten 1762 Sunnylven og Geiranger annekssokn, Norddal prestegjeld
Koppskatten 1645
Prestens manntal 1664, Innleiing til manntalet
Prestens manntal 1666, Innleiing til manntalet
1701-manntalet
Har du spørsmål om kjeldene, databasane eller registreringa, ta kontakt med:
Arne Solli
epost: arne.solli@hi.uib.no
Tor Myklebust
epost:  tormyklebust@hotmail.com

Du finn óg mykje nyttig informasjon om Indre Sunnmøre på deira heimeside: http://home.no.net/lhnm/index.html