Koppskatten 1645-46

Listene som gjeld koppskatten 1645-46 for Nordhordland og Voss og Sunnhordland ligg i Lensrekneskapane, Eldre avdeling, Riksarkivet i boks 102 som legg 6 og 7. Materialet er tilgjengeleg på mikrokort, og til sals ved:

Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana
Postboks 278
8601 MO
Koppskatten skulle omfatte alle personar i Noreg over 15 års alder. Det varierer litt frå futedømme til futedømme korleis  sjølve listene er ført. Nokre har teke med namn på husfar, ektefelle, barn og tenarar, medan andre berre har med namnet på hovudpersonen, og berre har talet på dei andre i hushaldet over 15 års alder. Mange trur underregistreringa i koppskatten 1645-46 er stor, men den er den første tilnærma landsdekkande "folketeljing" vi har.

Databasen er laga i 1992-1993 av Olaug Nylund for Ættehistorisk Institutt, Hordaland.
 
 

YN, 20.1.1998
Les og om folketeljinger i Norge.