til forsiden

Bergens tukt-og manufatkturhus 1768. Tegning av J. Reichborn.

Tukt- og manufakturhuset var i perioder fra 1806 av Gjest Baardsens "hjem" i Bergen. Her var det han tilbrakte tiden fra 3. mai 1806 til han ble sendt nordover 16. juni 1806.  Og hit kom han 28. august 1812, for å sone de to årene han fikk ved dommen i Bergens stiftsoverrett 17. juli 1812. Han rømte 9. september 1812. Og hit kom han tilbake gang på gang, for å skulle sone ferdig dommen fra 1812. Dommen ble han ikke ferdig med å sone.

gjest-2.jpg 800x508

til forsiden