Et utvalg kilder 
om og av
Gjest Baardsen

4. november 2000 skal forfatteren Erling Gjelsvik lede en byvandring i Bergen i Gjest Baardsens fotspor. Denne markeringen finner sted i forbindelse med lanseringen av hans store biografi om "Jakten på Gjest Baardsen". I forbindelse med stoffinnsamlingen har vi vært implisert i å hente fram kilder og kildeavskrifter, og vi vil presentere en del av dette stoffet her. Gjest utviklet i sin tid som "forbryterboss" i Bergen sitt eget (temmelig gjennomsiktige) kodespråk, bygd på det han kalte "tatersproget", og som han senere overdrog politiet en ordliste for (til stor irritasjon for brukerne av språket). Fra dokumentene i saken mot Gjest Baardsens medskyldige gjengir vi en del av brevene skrevet i kode. Gjest opptrådte under mer enn 20 ulike navn, og et lite utvalg av disse er å finne i materialet vi gjengir (f.eks. Tynbort og Gabriel Blochmand). På "Gjests Baardsens offisielle hjemmeside" (se nedenfor) er det lagt ut en kronologi for Gjest Baardsens liv, så langt som denne kjennes. Der finnes det lenker til en rekke andre dokument i kildesamlingen om Gjest.

Menyen til venstre er avskrifter, mens menyen til høyre er digitale bilder.

Besøk også Gjest Baardsens offisielle hjemmeside
og
den kronologiske oversikten over hans liv

Tekst og bilder: Yngve Nedrebø
Tilrettelegging for internett: Anette Skogseth Clausen
Statsarkivet i Bergen, november 2000.