Fortsettelse på brev no 4 og begynnelse på brev no 5

Brev skrevet 1824 fra Gabriel Blochmand (=Gjest Bårdsen) til Madamme 18 (Madam Smith)

forrige | neste | til forsiden | til Baardsons taterordbok

gjest1823g.jpg 1600x1017

forrige | topp | neste | til forsiden | til Baardsons taterordbok