til forsiden | til søknaden

1843:

Fra den norske Regjerings
Justits- og Politi-Departement
       A C J No  353/43

Til Agershuus Fæstnings Kommandantskab

Under 12te October sidstleden har det naadigst behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere:
 «At den af Gjest Baardsen Sogndahlsfjæren underdanigst ansøgte Løsladelse af  Agershuus Fæstnings Slaverie ikke naadigst indvilges.»

Hvilket med Tilbagesendelsen af de med Kommandantskabets Skrivelse af 27de April sidstleden modtag Sagens Acter, tjenstligst meddeles til behagelig Underretning og videre Kundgjørelse.

    Christiania den 20 October 1843

      Schmidt    /Thomle

Aar 1843 den 26de October er omstaaende Kongelige Resolution forkyndt for Fangen No 152 Gjest Baardsen Sogndalsfjæren i Agershuus Fæstnig i hans eget Paahør bevidner Undertegnede.
   O. Nordvie   A Opsahl
     m.f.P.      m.f.P.
 

til forsiden | til søknaden