til forsiden | forrige etterlysning/signalement | neste etterlysning/signalement

Afskrift

     Efterlysning

Efter Indberetning fra Stiftamtmand Christie i Bergen af 8de denne Maaned, har den paa Bergens Tugt og Manufacturhuus hensatte, for gientagne Tyverier og Desertioner bekiendte Person, navnlig Giest Baarsen Sogndahlsfiæren, fundet Lejlighed til at undvige Natten mellem 6te og 7de d.M., hvis Signalement saaledes er opgivet:
Fødested Sogn i Bergens Stift
 Sprog  norsk
 Alder  31 Aar
 Høide  62 Tommer
 Øyne  sorte
 sort Har og Skjæg
 Ansigt  blegladent
 Statur  spæd af Lemmer men undersætsig og bredskuldret
 Særkjende Et Ar paa det venstre Kind tæt under Øyet
Bemeldte Giest Baarsen Sogndahlsfiæren, som ved Undvigelsen havde saadan Klædesdragt: Graae og hvidrudet, strikket uld Nattrøye, guul Tøyes Væst, rød Bomuldshalsdug, Strielærrets Skjorte, Korte graa Vadmels Buxer, hvide Uldstrømper og halv Støvler, maae Stiftet herved tienstligst anmode Her Procuratoren behageligen at foranstalte efterlyst i Mandahls Fogderie og i Antræffelses Tilfælde fængsligen anholde, hvorom det udbeder sig underrettet.
         Christiansands Stiftamtmandskab, den 21de April 1823
                                                                                                Schouboe
S.T. hr Procurator Eilertsen
constitueret Foged
Afskriftens Rigtighed vedgaaer
        Eilertsen
Anmærkning: Den hæftede Person, som udgiver sig for Lars Pedersen, taler Bergen, hans Alder skiønnes at være 30 Aar eller lidet over og for øvrigt svarer Signalementet aldeeles, paa Øynene nær, som ere blaae, men da Personen har et skummelt Syn kan de let anføres for sorte. Nattrøyen, Vesten, Halstørklæde, Strømper og Støvler ere efter Beskrivelsen.
        Eilertsen
 
til forsiden | forrige etterlysning/signalement | neste etterlysning/signalement