Vest- og Aust-Agder

[Kommunenummer og notar]

Kartet er laga av Jørgen H. Marthinsen, Riksarkivet