Hordaland etter prestegjeldsgrenser (før 1837) og kommunegrenser (før 1964)

[Attende]

Kartet er henta i frå Kulturhistorisk vegbok for Hordaland

Kartet er laga av Sverre Mo