Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold

[Kommunenummer og notar]

Kartet er laga av Jørgen H. Marthinsen, Riksarkivet