Rogaland og Hordaland

[Kommunenummer og notar]

(Sjå også kart over prestegjeldsgrenser (før 1837) og grenser for skipreie (1647) i Hordaland)

Kartet er laga av Jørgen H. Marthinsen, Riksarkivet