Telemark og Buskerud

For Drammen (0602); sjå også her.

[Kommunenummer og notar]

Kartet er laga av Jørgen H. Marthinsen, Riksarkivet