D Ø D S F A L L   I   V I N J E    1 9 1 6 - 1 9 3 9
 
 

i kronologisk rekkefølge : side 2

alfabetisk : side 18
 
 

Opplysningene er tatt fra

Dødsanmeldelsesprotokoll

nr. 3, 1916-1932 og nr. 4, 1933-1942

i

Lensmannsarkivet i Vinje, Telemark

[Statsarkivet i Kongsberg]


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 

Protokoll nr. 4 er foreløpig sperret

for innsyn fra høsten 1939 til og med 1942.

I protokoll 4 er også satt opp arvinger, men

er ikke tatt med i denne oversikten.

I protokoll 3 er stort sett satt opp fødestedet,

men i protokoll 4 er bare dette oppført

når personen er født utenfor Vinje. De øvrige personer

er da her bare anmerket med en strek.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Eva Mandt 2000]
Tarjær Aanundsdtr. Gjelhus 1916 07.02 1858 Vinje

Tov Nerison Graanhaugen 1916 13.02 1845 Vinje

Torbjørg Ivarsdtr. Tveito 1916 11.03 1901 Vinje

Torbjørg Eiriksdtr. Solheimsstøel 1916 01.04 1890 Vinje

Aanund Jonsen Kore 1916 15.04 1839 Vinje

Kjetil Glosemot 1916 19.04 1836 -

Anne Vetlesdtr. Haugen 1916 17.04 1916 07.04 Vinje

Tallef Olavson Bekhus 1916 25.04 1843 Vinje

Bjørn Svenungsen Upgarden 1916 07.05 1826 Vinje

Saave Tarjeisen Stakstøllien 1916 09.05 1871 Vinje

John Aanundsen Vaa 1916 16.05 1853 Rauland Olav Nilsson Snippen 1916 28.05 1836 Vinje

Aslak Tallevsen Særen 1916 22.07 1894 Vinje

Marie O. Hylland 1916 24.07 1888 Mo

Olav Nilsen Svalastog 1916 31.07 1837 Røldal

Olav Olavson Fetveit 1916 27.07 1845 Vinje

Anne Olavsdtr. Timbaasen 1916 03.09 1840 Vinje

John Olavson Moslid 1916 06.09 1829 Vinje

Ingeborg Halvorsdtr. Fonnelid 1916 21.10 - Vinje

Anne Aslaksdtr. Flaaten 1916 08.11 - Vinje

Knut Tovsen Nystog 1916 13.11 1827 Vinje

Olav Olavson Krokmyr 1916 27.11 1847 Vinje

Aslaug Knutsdtr. 1916 02.12 1826 Vinje

Rannei Olavsdtr. Ringhus 1917 01.01. 1836 Vinje

Margit Jonsdtr. 1917 17.01 1840 Vinje

Sigrid Aanundsdtr. Havradalen 1917 25.01 1830 Vinje

Olav Olavson Lunden 1917 09.02 1847 Mo Olav Knutsen Gunvaljord 1917 10.02 1915 19.02 -

Aashild Olavsdtr. Gunvaljord 1917 25.02 1916 07.01 -

Guro Olavsdtr. Vaamartveit 1917 02.03 - Vinje

Margit Bjørnsdtr. Fetveit 1917 26.03 1834 Rauland Kristine Knutsdtr. Gunvaldjord 1917 27.03 1913 03.04 Vinje

Knut Olavson Teigen 1917 18.04 1889 Vinje

Gunvor Aasvaldsdtr. Vaamartveit 1917 27.04 1916 Vinje

Margit Olavsdtr. Negaren 1917 28.04 1840 Vinje

Signe Aanundsdtr. Hylland 1917 06.05 1832 - Tarjei Olavson Lunden 1917 16.05 1888 Vinje Margit Steffasdtr. Runningen 1917 27.06 1835 Vinje

Tone Knutsdtr. Gunvaljord 1917 14.07 1884 Vinje

Gunvor Sveinsdtr. Louvaas 1917 29.08 - Vinje

Anne Sigurdsdtr. Vaamartveit 1917 04.09 1856 Vinje

Knut Sveinsen Groven 1917 05.09 1820 Vinje

Halvor Tovsen Kostveit 1917 13.09 1871 Vinje

Ingeborg Halvorsdtr. Nordbø 1917 29.10 1879 Vinje

Olav Olavson Haugen 1918 10.01 1831 Vinje

Tov Østensen Groven 1918 09.01 1865 Vinje

Tone Olavsdtr. Sondresland 1918 18.01 1860 Vinje

Kristi Olavsdtr. Tovsland 1918 24.01 1848 Vinje

Knut Haraldsen Gunvaldjord 1918 28.02 1850 Vinje

Knut Torsteinson Skogheim 1918 31.03 1918 30.03 Vinje

Aasne Oddsdtr. Kostveit 1918 04.04 1829 -

Sishild Eivindsdtr. Solbakken 1918 01.04 1832 Vinje

Tallef Aanundsen Rui 1918 26.04 1845 Vinje

Kjetil Eivindsen Jordstøyl 1918 05.05 1858 Vinje

Vetli Gunnarsen Braastøyl 1918 17.05 1846 Vinje

Vetli Sondresen Havradalen 1918 18.05 - Vinje

Olav Sveinson Espe 1918 10.06 1853 Vinje

Eirik Aslaksen Aaland 1918 07.08 1842 Vinje

Halvor Halvor[sen?] Kostveit 1918 09.08 1835 Vinje

Guro Olavsdtr. Svalastog 1918 10.09 1828 Vinje

Aasne Olavsdtr. Nystøyl 1918 06.09 1833 Vinje

Aslaug Eivindsdtr. Suregrav 1918 15.10 1888 Vinje

Kare Kili 1918 27.10 1849 -

Anne Olavsdtr. Jamsgaard 1918 28.10 1830 Vinje

Knut Bjørnsen Ometveit 1918 29.11 1840 Vinje

Torbjørn Torjussen Tovsland 1918 04.12 1851 Vinje

Hæge Hansdtr. Dokki 1918 12.11 1875 Vinje

Sveinung Bjørnsen Utgaren 1918 15.12 1852 Vinje

Signe Olavsdtr. Hylland 1919 14.01 1917 Vinje

Anne Bjørnsdtr. Fetveit 1919 05.02 1915 Vinje

Knut Nilsson 1919 16.02 1857 Vinje

Halvor Knutsen Flaaten 1919 20.02 1854 Vinje

Olav Aanundsen Noraberg 1919 28.02 - Nesland

Aasne Aanundsdtr. Drotning 1919 06.03 1857 Vinje

Østein Halvorsen Romtveit 1919 01.03 1841 -

Ingebjørg Aslaksdtr. Hylland 1919 13.03 1882 Vinje

Hæge Aasmundsdtr. Suregrav 1919 02.04 - Lårdal Sigrid Sondresdtr. Svalastog 1919 09.04 1840 Vinje

Margit-Margit O.Lien/Olav Ljosaak 1919 16.04 1918 07.12 Vinje

Olav Johnsen Løkslid 1919 08.05 1919 09.03 Vinje

Olava Vetlisdtr. Haugen 1919 16.05 1908 05.04 -

Guro Torjusdtr. Lunden 1919 31.05 1830 Vinje

Olav Bjørgufson Vogslid 1919 04.06 1844 Vinje

Aasne Tarjesdtr. Tjønn 1919 24.06 1843 Vinje

Margit Halvorsdtr. Espestøyl 1919 02.07 1838 Vinje

Ragnhild Kristensdtr. Krosbakken 1919 29.06 1890 01.02 Vinje

Halvor O. Øye 1919 16.07 1837 Vinje

Signe Olavsdtr. Hustveit 1919 23.07 1918 -

Aslak B. Tallefskos 1919 27.07 - Vinje

Ragnhild Halvorsdtr. Kostveit 1919 10.08 1895 Vinje

Aasne Aslaksdtr. Kostveit 1919 10.08 1891 Vinje

Anne Jonsdtr. Solheimsstøyl 1919 30.08 1830 15.10 Lårdal

Josef Josefsen Tovsland 1919 13.09 1853 Røldal Kristi Tommesdtr. Tallefskos 1919 25.10 1847 Vinje

Aslak Aasmundsen 1919 25.10 - Vinje

Gunvor S. Edland 1919 04.11 1827 Vinje

Margit Olavsdtr. Løk 1919 16.11 1882 Vinje

Ingerid Halvorsdtr. Kaasa 1919 07.12 1857 Vinje

Nils Olsen Øygaren 1920 18.02 1832 Eiker Ingebjørg Aslaksdtr. Brekke 1920 26.03 1876 Vinje

Rikard Eivindsen Verstod 1929 26.03 1918 Vinje

Margit Olavsdtr. Kringlebu 1920 08.04 1848 Vinje

Torbjørg Olavsdtr. Midtsæ 1920 04.04 1890 Mo K. L. Halvorsen Urheim 1920 19.04 1920 07.04 Vinje

Gunnar Tarjeison Ringhus 1920 22.04 1842 Vinje

Kjersti Ormsdtr. Vogslid 1920 25.04 1827 Røldal Gunhild Aslaksdtr. Solheimsstøyl 1920 15.05 1832 Vinje

Sigrid Olavsdtr. Tovsland 1920 17.05 1834 Vinje

Olav Torjusson Solheimsstøyl 1920 13.07 1830 Vinje

Signe Aslaksdtr. Hansli 1920 11.07 1846 Kviteseid Signe Tjøstofsdtr. Gunvaljord 1920 17.07 1838 Vinje

Liv Olavsdtr. Flothyl 1920 13.07 1836 Vinje

Knut Halvorsen Straumstøyl 1920 03.10 1894 Vinje

Tjodvor Aslaksdtr. Teigen 1920 29.10 1869 Vinje

Halvor Halvorsen Fonlid 1920 29.10 1835 Vinje

Torbjør Torjusdtr. Finbugaren 1920 01.12 1901 Vinje

Signe Gunnarsdtr. Tjønn 1920 10.12 1881 Vinje

Olav Knutson Espestøyl/Skretv. Mo 1920 11.12 1834 Vinje

Sigrid Olavsdtr. Landsverk 1920 24.12 1876 Vinje

Jon Olavson Haugaasmo 1920 29.12 1892 Vinje

Signe Knutsdtr. Heie 1920 31.12 1848 -

Anne Olavsdtr. Kostveit 1921 12.01 1843 Vinje

Aase Tarbjørnsdtr. Straumstøyl 1921 04.02 - Vinje

Tallef Olsen Kvaslerud 1921 23.02 1833 Vinje

Daardi Hansdtr. Særen 1921 13.03 1859 Kviteseid Odd Nerison Tovsland 1921 17.03 1848 Vinje

Olav Aasmundson Kili 1921 24.03 1831 Vinje

Kristense Knutsdtr. Hylland 1921 27.03 1915 Vinje

Anne Eivindsdtr. Suregrav 1921 10.04 1894 Vinje

Aslaug Tarjesdtr. Espestøyl 1921 28.04 1848 Vinje

Joraand Olavsdtr. Tjønnaas 1921 05.05 1834 Røldal Gutt - Karl Aarhuus/Bergit Aslaksdtr 1921 20.06 dødf -

Margit Aslaksdtr. Hustveit 1921 20.06 1853 Vinje

Vetli Aanondsen Nylænd 1921 20.08 1871 Vinje

Andres Johansen Flothyl 1921 06.09 1846 Sauland Guro Aasmundsdtr. Rotjøn 1921 10.09 1839 Vinje Hæge Haugaasen Krossen 1921 30.09 1840 Rauland Aslaug Johansdtr. Brekka 1921 03.10 1899 Vinje

Sigrid Bjørnsdtr. Ometveit 1921 11.10 - Vinje

Gunhild Aslaksdtr. Rismyr 1921 19.10 1839 Vinje

Olav Gunnarson Kili 1921 26.10 1893 Vinje

Halvor Olavson Krokmyr 1921 28.10 1837 Vinje

Knut Larsson Garsteig 1921 29.11 1919 30.12 Vinje Alf - Halvor O. Lien/Anne Alfsdtr. 1921 09.12 1921 25.11 - Anne Nilsdtr. Aarhus 1921 01.12 1841 Nissedal

Martha Sondofsdtr. Botne 1921 11.12 1855 Røldal

Tarjei Bjørnson Smørklep 1921 21.12 1861 Vinje

Tov Aanundsen Timbaasen 1921 26.12 - Vinje

Aslak Aasvoldsen Vaamartveit 1922 02.01 1842 Vinje

Olav Halvorson Kringlebu 1922 31.01 1876 Vinje

Johs Knutsen Hylland 1922 10.02 1853 Vinje

Ingebjørg Olavsdtr. Nærbrot 1922 20.03 1851 Vinje

Anne Neresdtr. Haugarne 1922 06.04 1904 Vinje

Olav Aslakson Mauredalen 1922 03.04 1899 Vinje

Hans T. Hommo 1922 19.04 1847 Hjartdal

Harald Olavsson Heien 1922 01.05 1900 Vinje

Torjus Olavson Reine 1922 06.05 1834 Vinje

Kristi Knutsdtr. Tveraas 1922 19.05 1858 Vinje

Aamund Eivindson Gugarden 1922 23.05 1852 Vinje

Margit Bjørnsdtr. Groven 1922 10.06 1848 Vinje

Tarjei Sveinson Lauvaas 1922 09.06 1859 Vinje

Anne Paalsdtr. Mule 1922 23.06 1833 Vinje

Margit Olavsdtr. Berdal 1922 17.08 1856 Vinje

Olav Aslakson Rismyr 1922 28.08 1843 Vinje

Ragna Olavsdtr. Versto 1922 24.09 1921 07.11 Vinje
Størkaar Hamre 1922 15.10 1843 Røldal

Aanund Halvorsen Jamsgaard 1922 03.11 1848 Vinje

Kjetil Tjøstofsen Nystøyl 1922 15.11 1841 Vinje

Eivind Bjørnsen Suregrav 1922 24.11 1842 Vinje

Kristi Andresdtr. Edland 1922 16.12 1889 Ullensvang Sigrid Vetlesdtr. Lauvaas 1922 31.12 1922 30.12 -

Eirik Olavson Kose/Nyhus 1923 11.01 1864 Vinje

Margit Halvorsdtr. Tveiten 1923 22.02 - Vinje

Olav Olavsen Vinjeruet 1923 23.02 1840 Vinje

Gunhild Halvorsdtr. Nordbø/Gr.dal 1923 13.03 - -

Gunhild Olavsdtr. 1923 22.03 1843 Lårdal

Else Kjella 1923 08.05 - -

Gunnar Halvorsen Jarpedalen 1923 26.05 1923 12.05 Vinje

Halvor Jonson Kose 1923 09.06 1856 -

Aslak Aanundsen Olsnes 1923 12.07 1919 -

Haakon Olsen Aarhus 1923 20.07 1907 29.11 Bergen

Aasmund Aslaksen Ometveit 1923 01.08 1897 -

Margit Knutsdtr. Moslid 1923 10.08 1848 Vinje

Olav Olavson Kvammen 1923 02.09 1899 Vinje

Olav Olavson Taraldlien 1923 06.09 1919 Mo Augund Olavson Negaren 1923 22.09 - -

Gunhild Olavsdtr. Løk 1923 01.10 1879 Vinje

Guro Klemetsdtr. Berdal 1923 17.11 1848 Vinje

Gunbjørg A. Vinje 1923 03.12 1853 Vinje

Sigurd Torjussen Jamsgaard 1923 23.12 1844 Vinje

Birte Aslaksdtr. Lien 1923 30.12 1841 Vinje

Anna Olavsdtr. Listog 1924 31.01 1895 25.12 Vinje

Olav O. Hustveit 1924 10.02 1878 Vinje

Aase Skogvik 1924 25.02 1872 Vinje

Asjer Halvorsdtr. Kringlebu 1924 10.03 1875 Vinje

Gutt-Gunhild O.Straume/Aslak J.Vasend 1924 14.03 1924 14.03 -

Margit Olavsdtr. Rui/Solheimsstøyl 1924 25.04 1849 Vinje

Margit Ambrosdtr. Skari 1924 05.05 1849 Vinje

Halvor Knutsen Kallåk 1924 16.05 1847 Vinje

Gunhild Olavsdtr. Svalastog 1924 03.06 1850 Vinje

Aslaug Jensdtr. Haugen 1924 08.06 1865 Bø Svein Knutson Groven 1924 18.06 1861 Vinje

Signe Sveinungsdtr. Vinje 1924 26.06 1847 Vinje

Ragnhild Tallefsdtr. Edland 1924 06.08 1943[?!] Nissedal

Torjus Sondofsen Tofsland/Kili 1924 22.08 1853 Røldal

Katrine Halsteinsdtr. Kroken 1924 03.09 1848 Øyfjord

Halvor Tarjeisson Runningen 1924 11.09 1851 Vinje

Asjer Nybu 1924 24.09 1842 -

Kare Snippen/Midtun [?] 1924 27.09 - Vinje

Gundla Gulleksdtr. Svalastog 1924 01.10 - Røldal Olav Nordstoga 1924 14.10 1845 Vinje

Øystein Aamot 1924 16.11 1895 Vinje

Halvor Halvorsen Kostveit 1924 21.11 1853 -

Sigrid Aanundsdtr. Haugheim 1924 23.12 1860 Vinje

Knut Olavsson Furuvold 1925 26.01 1842 Vinje

Aanund Halvorsen Storemyr 1925 28.01 1874 Vinje

Guri Larsdtr. Hauklidsæter 1925 26.02 1857 Øyfjord Olav Johansen Brekke 1925 23.03 1909 07.06 Vinje Brita Olavsdtr. Haugarne 1925 09.04 1864 Røldal Olav Eiriksøn Nordgaren 1925 18.04 1905 Vinje

Margit Olavsdtr. Flothyl 1925 25.04 1839 Vinje

Bjørn Aslaksen Nordstuen 1925 25.04 1852 Vinje

Anne A. Heie 1925 12.05 1862 Vinje

Margit Olavsdtr. Skogheim 1925 10.06 1892 Vinje

Gro Torjusdtr. Gugarden 1925 12.06 1850 Røldal Margit Olavsdtr. Dokki 1925 21.06 1902 Vinje Joraand H. Vaagslid 1925 10.07 1852 Røldal Tarkjel Olsen 1925 12.07 1837 Vinje Bjørgulf Breive Edland 1925 27.07 1883 Valle Margit Kjetilsdtr. 1925 26.08 1925 Vinje

Eivind Sveigen 1925 30.08 1885 Vinje

Halvor T. Nystog 1925 19.10 1860 Vinje

Olav Torsen Utgaren 1925 02.11 1850 Vinje

Olav Sveinson Einlaugdalen 1925 04.11 1878 Vinje

Aasne Eivindsdtr. Nybu 1925 15.11 1849 Vinje

Nils Sveinsen Vaagslid 1925 18.11 1853 Røldal Sigrid Jensdtr. Haugen 1925 23.11 1878 Vinje

Aslak Olavson Vinjeruet/Bekhus 1925 26.11 1835 Vinje

Halvor Halvorsen Gunvaljord 1925 07.12 1861 Vinje

Olav Olavsen Espestøyl 1925 07.12 1880 Vinje

Trygve B. Fetveit 1926 17.01 1925 17.12 Vinje

Gro Aslakdsdtr. Mauredalen 1926 09.02 1842 Nesland Aanond Kjetilson Jordsstøyl 1926 10.03 1903 Vinje

Sigrid Stefansdtr. 1926 19.03 1857 Vinje

Aslak Olavson Bekhus 1926 29.03 1849 Vinje
Olav Gunnarson Botnen 1926 13.04 1855 Vinje

Ragnhild Olavsdtr. Gunvaljord 1926 07.05 1848 Vinje

Olav Jonson Døle 1926 25.05 1851 Vinje

Øystein Bjørnsen Hovdestad 1926 21.06 1846 07.09 Vinje

Knut Knutsen Midtveit 1926 15.06 1911 Vinje

Knut Olavson Garsteig d.y. 1926 19.07 1893 Vinje

Aanond Torleivson Nystog 1926 30.07 1966[?!] Vinje

Henrik Henriksen Tjønaas 1926 01.08 1843 Røldal

Martha Gunnarsdtr. Kili 1926 06.09 1875 Røldal

Sigrid Bjørnsdtr. Edland 1926 25.08 - Vinje

Guro Kjetilsdtr. Edland 1926 16.09 1877 -

Kare Aasmundsdtr. Huso 1926 17.09 1833 Vinje

Margit Aanundsdtr. Rusti 1926 27.09 1831 -

Joraand Nerisdtr. Kasti 1926 01.10 1855 Vinje

Margit Nilsdtr. 1926 19.10 - - Kare O. Kose 1926 01.10 1913 -

Knut S. Aalandsli 1926 23.11 1908 Vinje

Sigrid Haugaasmo 1926 14.11 1860 Vinje

Signe Øysteinsdtr. Vesaas 1926 26.12 1846 Vinje

Ambros Ambrossen Skaret 1927 10.01 1835 Vinje Gunhild Vetlesdtr. Nordbø 1927 01.03 1849 Vinje

Gudbjørg Olavsdtr. Hustveit 1927 21.03 1861 Vinje

Sondre Olavson Krokmyr 1927 31.03 1835 Vinje

Gunhild Halvorsdtr. Bølid 1927 03.04 1860 Vinje

Sara Hansdtr. Haugen 1927 14.04 1833 Gjerpen Margit Olavsdtr. Berdal 1927 06.01 1927 02.01 Vinje Turid Kili 1927 05.05 1870 Vrådal Guro Saavisdotter Edland 1927 08.05 1850 Vinje

Talleiv A. Drotning 1927 19.05 1861 Vinje

Knut Kasti 1927 19.06 1875 Bykle

Sigrid Halvorsdtr. Lunden 1927 20.06 1854 Mo

Gunnar Josepsen Tovsland 1927 24.08 1853 Røldal

Kjetil Aanundsen Brekka 1927 23.08 - Vinje

Hans Aanundsen Lie 1927 05.10 1862 Vinje

Ottar Aasmundsen Botnen 1927 10.11 1926 23.06 Vinje

Halvor Sondresen Nordbø 1927 19.12 1911 Vinje

Aslaug G. Hylland 1927 24.12 1840 -

Bergit Haraldsdtr. 1927 18.12 - -

Kristine Jonsdtr. Ljosaak 1927 14.11 1927 10.08 Vinje

Anton Andersen 1928 17.02 1847 Hattfj.dal Tone Olavsdtr. Nordstoga 1928 20.02 1861 Vinje

Sigmund Tarjeisen Skogheim 1928 08.03 1926 01.02 Vinje

Gjermund Olavson Flaaten 1928 16.04 1846 Vinje

Anders Aanundson Edland 1928 27.05 1919 14.11 Vinje

Olav Kjetilson Rui 1928 07.06 - -

Aasm. Olavson Høgset 1928 03.07 1864 Vinje

Vetli Sveinungson Kaarehommen 1928 14.07 1870 Mo

Sverre Haakonson 1928 22.07 19 år Oslo [?]

Aanund Olavson Hommo 1928 01.08 1871 Vinje

Olav S. Hamre 1928 27.08 1866 01.03 Røldal

Bergit Halvorsdtr. Teigen 1928 09.11 1858 Vinje

Olav Andresson Lie 1928 22.11 1841 Lårdal Paal Olavsson Myri 1928 02.12 1872 Vinje

Tor Halvorson Myran 1928 18.12 1928 27.04 Vinje

Ingebjørg Vetlesdtr. Kili 1928 20.12 1899 Vinje

Anne Aasmundsdtr. Øyvokslid 1929 16.01 1835 Vinje

Knut Olavson Flaaten 1929 17.01 1855 13.01 Vinje
Nils Asbjørnsen Solid 1929 14.03 1842 Øyfjord Harald Johnsen Uppstoga 1929 19.03 1854 Vinje

Eivind Olavsson Leirlid 1929 12.04 1840 Vinje

Signe Aslakdsdtr. Berge 1929 14.04 1856 Vinje

Sigrid Neresdtr. Edland 1929 17.04 1842 Vinje

Signe T. Levad 1929 01.05 1837 Vinje

Tor Kjetilson Rui 1929 02.05 1865 Vinje

Jon K. Svineviken 1929 24.05 1859 Vinje

Olav Tarjeison Øye 1929 22.06 1853 Vinje

Olav Sveinsson Rusti 1929 11.07 1844[?] Vinje

Olav Knutson Steine 1929 05.09 1844 Vinje

Aasne Aslaksdtr. Tveito 1929 18.09 1847 Rauland Svein Halvorsen, Bølid/Bekhus 1929 13.10 1835 - Olav Nerison 1929 15.10 1840 Vinje

Anne Olavsdtr. 1929 23.10 1895 Vinje

Signe Bjørnsdtr. Ometveit 1929 01.11 1855 Vinje

Anne Liar 1929 20.11 1845 Vinje

Olav Steffason, Midbø i Grungedal 1929 26.11 - -

Ingebjørg Olavsdtr. Listøyl 1929 02.12 1867 Hauklid Olav Bjørnsen Listog 1929 12.12 1929 10.12 Vinje

Olav Olavson Flothyl 1929 21.12 1858 Vinje

Erling Nordskog 1930 03.01 1927 14.11 Vinje

Ivar Apeland 1930 14.01 1865 29.09 Birkrem

Hæge Noraberg 1930 29.01 1846 Berdal

Gunhild Gamlekos 1930 14.02 1874 Vinje

Sondre Kjetilson 1930 17.03 1874 Vinje

Aasmund T. Rui 1930 10.05 1844 Vinje

Sigrid Eivindsdtr. Suregrav 1930 16.05 1892 Vinje

Torkel Vaa eller Storli, Rauland 1930 31.05 1864 Vinje

Hjørdis Aasvaldsdtr Vaamartveit 1930 06.07 1930 16.06 Vinje

Olav Sveinson Hagen 1930 17.08 1865 Røldal Aanund Olavson Berge 1930 24.08 1851 Vinje

Halvor Aanundsen Landsverk 1930 24.09 1928 11.10 Vinje

Aagot Neresdtr. Flothyl 1930 28.10 1855 Vinje

Neri Sigurdsen Runningen 1930 07.11 1857 Vinje

Kristi Larsdtr. Garsteig 1930 12.11 1858 Øyfjord Odd Knutson Edland 1930 06.12 1864 Vinje Margit Gunleiksdtr. Li 1930 27.12 1848 Seljord Knut Knutson Tjønnestøyl 1931 28.01 - Vinje Ingebjørg Tormodsdtr. Hauklidsæter 1931 02.02 1888 Sand/Ryfylke Margit Knutsdtr. Hylland 1931 28.02 1887[?] Rauland Ingebjørg Sv. Fetveit/Enke Bekhus 1931 03.04 1858 Vinje

Sjur Eirikson Nordgarden 1931 01.04 1890 Vinje

Aslak Olavson Rønningen 1931 18.04 1901 Vinje

Margit Olavsdtr. Rui 1931 30.04 1841 28.03 Vinje

Gunhild Aslaksdtr. Særen 1931 25.04 1908 02.04 Vinje

Gro Olavsdtr. Vassend 1931 06.05 1850 29.09 Kviteseid Olav Henriksen Teigen 1931 24.05 1872 26.02 Vinje Jon Olavsson Vehus 1931 08.07 1931 15.06 Vinje Gjertrud Bringsverd 1931 26.07 1856 26.02 Mo Ivar Knutsen Tveito 1931 09.10 1848 Vinje

Harald Aslaksen Rismyr 1931 18.11 1848 Vinje

Thor Olavson Vinje 1931 19.11 1849 Vinje

Aasne Aslaksdtr. Nordheim 1931 20.11 1874 Vinje

Ei gjente på Midtun 1931 10.11 1931 12.11 Vinje

Margit Nikulsdtr. Kose 1931 17.12 1842 Vinje

Aslak Aslaksen Tonna 1931 23.12 1849 25.12 Rauland

Tone Rikardsdtr. Midtbø 1931 28.12 1905 Vinje

Olav Halvorsen Uppstoga 1931 30.12 1870 08.01 Vinje

Halvor Torsen Ullsvik 1932 24.01 1869 07.10 Vinje

Steffa Knutsen Lie 1932 18.02 1851 07.01 Vinje

Ingebjørg Hadlisdtr. Nyland 1932 29.02 1833 07.10 Sand/Ryfylke Hæge O. Espestøyl 1932 15.03 1847 14.09 Mo Olav O. Storstein, Edland 1932 22.03 1856 Edland Margit Asmundsdtr. Høgetveit 1932 25.03 1849 10.01 Vinje Laurense Hadlisdtr. Kvaslerud 1932 27.03 1840 23.09 Sand/Ryfylke

Ingerid Hommo 1932 06.04 1852 Vinje

Aslak Nerison Kasti 1932 26.04 1850 06.10 Vinje

Jens Olav Skogvik 1932 27.04 1932 16.04 Vinje

Halvor Halvorsen Nordbø 1932 01.06 1892 13.03 Vinje

Knut Knutsen Fossland 1932 15.06 1868 27.11 Vinje

Anton Lindgren 1932 24.06 1851 29.12 Sverige Bjørn Halvorsen Hylland 1932 18.07 1931 18.04 Vinje

Gutt - Anne og Halvor Myrann 1932 17.08 dødf Vinje

Sondre Sondresen Bratland 1932 31.10 1879 30.04 Edland

Talleiv Aslaksen Nordstoga 1932 07.11 1857 17.12 Vinje

Else Aanundsdtr. Tjønn 1932 24.11 1891 19.11 Vinje Sigrid E. Lunde 1932 12.12 1873 23.10 Vinje

Bjørn Aslaksen Høgetveit/Bø [ugift] 1932 17.12 1883 17.07 Vinje

Torbjørg Bjørnsdtr. Omtveit 1933 21.01 1860 19.10 - Knut Knutsen Fossland 1933 25.02 1842 17.11 -

Hans Olavsen Tjønn 1933 04.03 1931 08.03 -

Aasne Aslaksdtr. Eilaugdalen 1933 12.03 1847 20.07 -

Knut Jonsen Nordstog 1933 16.03 1849 21.01 -

Tone H. Leirlid 1933 19.03 1857 09.04 -

Gro Sveinsdtr. Gryting 1933 01.04 1832 12.01 -

Signe Halvorsdtr. Kringebu 1933 04.04 1892 02.07 -

Ragnhild Aslaksdtr. Kostveit 1933 20.04 1875 08.08 -

Aanond Sveinson Rusti 1933 21.04 1890 27.07 -

Jente - Aase og Talleiv Fossland 1933 07.06 1933 06.06 -

Ragnhild Eivindsdtr. Haugarne 1933 23.06 1903 16.11 -

Anne O. Botne 1933 30.06 1872 26.08 -

Olav Halvorsen Tveito 1933 11.07 1866 10.03 -

Birgit Flåten Krossbakken 1933 26.07 1857 15.07 Sauland

Asmund Asbjørnsen Jamsgard 1933 02.08 1877 11.07 -

Britta Asm. Botn 1933 10.08 1848 02.02 Røldal Aanond H. Sundet 1933 11.08 1865 26.10 -

Oskar Andersen, Oslo 1933 11.08 1884 04.10 -

Erik T. Bringsvær 1933 16.08 1933 09.08 -

Sigrid Ivarsdtr. Kringlebu 1933 24.08 1899 19.08 -

Såvi Haugen [Bratterud] 1933 04.09 1894 -

Margit Jakobsdtr. Hagen 1933 21.09 1847 25.10 -

Talleiv Aslakson Særen 1933 26.09 1854 -

Tarjei Knutsen Kose 1933 02.10 1846 01.01 -

Tone Botn 1933 10.10 1899 04.04 -

Torjus Eivindsen Vågslid 1933 29.10 1868 -

Margit A. Kallåk 1933 04.11 1852 -

Olav Olavson Sondresland 1933 14.11 1851 17.09 -

Kari Sondresdtr. Krokmyr 1933 23.11 1840 19.06 - Signe Knutsdtr. Bråstøyl 1933 23.12 1926 20.04 -

Ragnhild Sigurdsdtr. Gøysløys 1933 31.12 1860 -

Åsne O. Aamot 1934 01.01 1844 -

Ingebjørg O. Haugane 1934 16.01 1866 -

Anne Johansdtr. Myrvang 1934 03.01 1849 -

Halvor Olavsen Skeie 1934 12.01 1933 12.10 -

Signe Steffasdtr. Hustveit 1934 22.01 1932 10.08 - Margit og T. Løks gutt 1934 01.02 1934 26.01 -

Marta Olavsdtr. Haugen 1934 09.02 1862 -

Olav Sigurdsen Heien 1934 02.03 1851 -

Anne Aslaksdtr. Lofthus 1934 14.03 1861 19.01 -

Ingebjørg Halvorsdtr. Kringlebu 1934 24.03 1889 -

Sveinung Olavson Listog 1934 02.04 1911 15.03 - Aasne Olavsdtr. Ljosåk 1934 06.05 1898 25.11 -

Gutt - dødfødt 1934 13.05 1934 13.05 -

Christen Olavson Flåten 1934 04.06 1841 18.04 -

Gunhild Sveinsdtr. Bru 1934 05.06 1871 25.11 -

Borgny Halvardsdtr. Hylland 1934 13.06 1933 09.05 -

Aasne Talleivsdtr. Versto 1934 04.08 1850 07.04 -

Steffa Olavson Vinjerui 1934 29.08 1843 19.03 -

Anne Sjursdtr. Hylland 1934 09.09 1856 24.07 Røldal

Sigrid Bjørgufsdtr. Bjåen 1934 18.09 1866 04.08 Setesdal?

Ingebjørg H. Gauslå f. Teigen 1934 18.09 1860 19.08 -

Margit Jonsdtr. Kroe 1934 06.10 1853 -

Steffa B. Hommo 1934 29.10 1879 25.02 -

Margit Olavsdtr. Vinjerui/Bekhus 1934 11.11 1842 31.12 -

Olav Haraldsen Gunvaldjord 1934 18.11 1854 -

Tjodvor E. Kose, Grungedal 1934 26.11 1891 11.08 -

Halvor Bringsverd 1934 01.12 1855 -

Håkon Olavsson Høgtveit 1934 13.12 1934 10.07 -

Aanond Aanondsen Olsnes 1935 02.01 1909 13.11 -

Olav Bjørnsen Listog 1935 26.01 1864 27.05 -

Olav Stefason Øygaren 1935 13.03 1864 13.07 -

Knut Sveinson Tveiten 1935 15.03 1871 30.03 -

Signe Eivindsdtr. Nystøyl [ugift] 1935 12.04 1877 19.10 -

Sigrid O. Maurdalen 1935 08.05 1865 25.03 -

Leiulv Knutsen 1935 24.05 1852 -

Knut Aslakson Maurdalen 1935 12.05 1854 -

Aagot Bjørnsdtr. Fetveit 1935 29.05 1918 21.04 -

Gullik Olavsen Svalastog 1935 06.06 1896 24.04 -

Torond Tarjeisdtr. Timbosen 1935 16.06 1852 -

Olav Jonsen Våmartveedt 1935 19.06 1935 10.04 -

Guro Tarjeisdtr. Listøyl 1935 27.06 1875 -

Jakob Lunden 1935 09.07 1854 05.11 -

Vetle Nordbø 1935 17.09 1893 13.03 -

Margit Hansdtr. Døli 1935 07.10 1854 -

Tor Berglid 1935 21.10 1880 -

Styrkår Steffason Særen 1935 01.11 1854 -

Olav Sveinungsen Skovlid 1935 04.11 1854 -

Aslaug Taraldssen 1935 08.11 1855 -

Sigrid Olavsdtr. Huset 1935 28.11 1847 -

Åsvald Halvorssen Hylland 1935 27.12 1854 27.03 -

Helge Hanslie 1936 19.02 1883 06.10 - Margit Olavsdtr. Fetveit 1936 22.02 1862 10.06 -

Tarjei Olavson Floten 1936 24.02 1848 12.07 -

Halvor Aslakson Sandok 1936 03.03 1851 16.10 -

Olav Knutson Garsteig 1936 10.03 1852 22.04 -

Ingjer Torsdtr. Lie 1936 28.03 1862 24.04 -

Knut Jørgensen Gjeldhus 1936 10.04 1849 14.11 Kviteseid Aslak Svennungsen Høgetveit 1936 26.05 1849 28.10 -

Halvor Steffason Kringlebu 1936 02.06 1845 10.12 -

Olav Åsmundson Åland 1936 11.06 1884 15.10 -

Thores Larsen Straumstøyl 1936 13.06 1854 09.04 -

Knut Bjørgufsen Haukelidsæter 1936 19.06 1846 19.03 -

Berte Anundsdtr. Høgset 1936 29.06 1872 25.07 -

Anne Larsdtr. Fonnlid 1936 28.06 1877 27.08 -

John Thoresen 1936 04.07 1895 02.12 -

Halvor Landsverk Nordbø 1936 16.07 1848 12.12 - Margit Knutsdtr. Tovsland 1936 13.08 1901 15.09 -

Britta Larsdtr. Sollid 1936 22.08 1850 02.02 -

Margit Eivindsdtr. Nyland 1936 07.09 1861 28.05 -

Olav K. Levad 1936 12.10 1881 17.12 -

Kristense Talleivsdtr. Hylland 1936 14.10 1871 10.12 -

Bjørn Olavson Fetveit 1936 15.10 1870 30.07 -

Halvor Asmundson Vågslid 1936 29.11 1921 02.12 -

Tone Kittilsdtr. Våmartveit 1936 10.12 1894 13.05 -

Nils Olsen Svalestuen 1936 11.12 1870 25.01 -

Ingebjør Torsdr. Utgaren 1936 31.12 1849 19.08 -

Olav Vetleson Hylland 1937 16.01 1874 -

Tjodvor Ånundsdtr. Kose 1937 16.01 1869 22.05 -

Thoralv Klaveness, Vinjerui [forf.] 1937 02.02 1866 12.04 -

Eivind Halvorsen Versto 1937 13.02 1875 24.12 -

Knut Halvorsen Kostveit 1937 16.02 1866 -

Alv Torbjørnsen Botn 1937 27.02 1864 12.11 - Margit Viken/Gr.dal 1937 09.03 1856 -

Aslak Talleivson Heggestøyl 1937 24.03 1872 15.12 -

Tone Steinarsdtr. Haugaasmo 1937 07.04 1871 25.01 -

Gjermund Øyvågslid Øygarden 1937 02.05 1862 20.05 -

Tone Teigen/Nordjore 1937 13.05 1851 -

Ingebjørg Tovsland/Kili Grungedal 1937 19.05 1853 -

Durdei Olavsdtr. Rismyr 1937 23.05 1862 27.11 -

Ester Knutsdtr. Nordgarden 1937 24.05 1937 12.04 -

Margit Åsmundsdtr. Hylland 1937 07.06 1863 01.01 -

Herjus A. Lie 1937 26.06 1853 -

Ottar Åsmundson Botn 1937 20.07 1929 -

Halvor Taraldsen, Amot 1937 31.07 1854 -

Stephan K. Floten 1937 07.08 1937 02.08 -

Gunhild Olsdtr. Vågslid 1937 23.08 1860 -

Aslak Oddsen Øyvågslid 1937 17.09 1857 02.01 -

Gro Torjusdtr. Listøyl 1938 03.01 1864 -

Margit Asbjørnsdtr. Lie 1938 11.01 1853 27.11 -

Signe Asmundsdtr. Kili 1938 17.01 1841 -

Sveinung Sveinungson Lofthus 1938 24.01 1868 16.09 -

Anne H. Landsverk 1938 11.02 1853 18.06 -

Talleiv Knutsen 1938 02.03 1859 -

Olav Jonsen Haugåsmo 1938 03.03 1855 -

Sigrid Josefsdtr. Tovsland 1938 10.04 1888 -

Anne Eivindsdtr. Norheim 1938 10.04 1860 21.04 -

Gunhild Aslaksdtr. Vinjerui 1938 17.04 1883 17.10 -

Gro Olavsdtr. Langelid 1938 05.07 1877 16.01 -

Rikard Tarjeison Lundarvollen 1938 04.08 1900 25.11 -

fru domprost Gunhild Zersen? Bergen 1938 14.08 1868 30.07 - Jorunn Tovsland 1938 22.08 1852 15.04 -

Margit Sondresdtr. Lie 1938 18.09 1903 19.11 -

Tone G. Øye 1938 30.10 1860 30.10 - Ingebjørg K.(Tjønn) Ringhus 1938 04.11 1859 24.02 Espelid Knut Jensen 1938 13.11 1876 01.09 -

Olav Aslakson Lie 1939 26.01 1852 17.08 -

Torleiv Sveinungsson Heggestøyl 1939 02.02 1920 28.07 -

Margit Olavsdtr. Øyvogslid 1939 04.03 1864 04.08 -

Åsne K. Floten 1939 07.03 1869 15.08 -

Kari Halvorsdtr. Myran 1939 11.03 1919 02.06 -

Hege Aslaksdtr. Tonna 1939 30.03 1850 03.01 -

Halvor J. Paradis 1939 30.03 1862 27.06 -

Oddny Torbjørnsdtr. Bjåen 1939 28.03 1932 01.08 -

Olav Olavson Bekhus (søndre) 1939 09.04 1856 25.09 -

Åsne Sigurdstr. Storstein 1939 20.04 1868 07.10 - Olav Aslaksen Hustveit 1939 22.04 1856 06.10 -

Gunnar Hermansen 1939 15.05 1848 04.12 -

Åshild Knutsdtr. Gunvaldjord 1939 19.05 1861 01.06 -

Margit Ånondsdtr. Berdal 1939 13.06 1859 12.11 -

Anne Asmundsdtr. Botne 1939 03.07 1858 16.11 -

Guri Olavsdtr. Edland 1939 05.07 1908 20.04 -

Johanne Mathilde Andersen 1939 02.08 1855 05.09 Idd, Østfold

Anders Sigurdsen 1939 20.08 1861 02.02 Skien

Kristi Nerison 1939 27.08 1853 17.11 Kjekhusland

Lina Rohdin Svalestuen 1939 29.09 1863 01.09 Nøtterøy

Alf - Halvor O. Lien/Anne Alfsdtr. 1921 09.12 1921 25.11 - Alv Torbjørnsen Botn 1937 27.02 1864 12.11 - Ambros Ambrossen Skaret 1927 10.01 1835 Vinje

Anders Sigurdsen 1939 20.08 1861 02.02 Skien

Anders Aanundson Edland 1928 27.05 1919 14.11 Vinje Andres Johansen Flothyl 1921 06.09 1846 Sauland Anna Olavsdtr. Listog 1924 31.01 1895 25.12 Vinje

Anne A. Heie 1925 12.05 1862 Vinje

Anne Aslaksdtr. Flaaten 1916 08.11 - Vinje

Anne Aslaksdtr. Lofthus 1934 14.03 1861 19.01 -

Anne Asmundsdtr. Botne 1939 03.07 1858 16.11 -

Anne Bjørnsdtr. Fetveit 1919 05.02 1915 Vinje

Anne Eivindsdtr. Norheim 1938 10.04 1860 21.04 -

Anne Eivindsdtr. Suregrav 1921 10.04 1894 Vinje

Anne H. Landsverk 1938 11.02 1853 18.06 -

Anne Johansdtr. Myrvang 1934 03.01 1849 -

Anne Jonsdtr. Solheimsstøyl 1919 30.08 1830 15.10 Lårdal

Anne Larsdtr. Fonnlid 1936 28.06 1877 27.08 -

Anne Liar 1929 20.11 1845 Vinje

Anne Neresdtr. Haugarne 1922 06.04 1904 Vinje

Anne Nilsdtr. Aarhus 1921 01.12 1841 Nissedal

Anne O. Botne 1933 30.06 1872 26.08 -

Anne Olavsdtr. 1929 23.10 1895 Vinje

Anne Olavsdtr. Jamsgaard 1918 28.10 1830 Vinje

Anne Olavsdtr. Kostveit 1921 12.01 1843 Vinje

Anne Olavsdtr. Timbaasen 1916 03.09 1840 Vinje

Anne Paalsdtr. Mule 1922 23.06 1833 Vinje

Anne Sigurdsdtr. Vaamartveit 1917 04.09 1856 Vinje

Anne Sjursdtr. Hylland 1934 09.09 1856 24.07 Røldal Anne Vetlesdtr. Haugen 1916 17.04 1916 07.04 Vinje

Anne Aasmundsdtr. Øyvokslid 1929 16.01 1835 Vinje

Anton Andersen 1928 17.02 1847 Hattfj.dal

Anton Lindgren 1932 24.06 1851 29.12 Sverige

Asjer Halvorsdtr. Kringlebu 1924 10.03 1875 Vinje

Asjer Nybu 1924 24.09 1842 -

Aslak Aslaksen Tonna 1931 23.12 1849 25.12 Rauland

Aslak B. Tallefskos 1919 27.07 - Vinje

Aslak Nerison Kasti 1932 26.04 1850 06.10 Vinje

Aslak Oddsen Øyvågslid 1937 17.09 1857 02.01 -

Aslak Olavson Bekhus 1926 29.03 1849 Vinje Aslak Olavson Rønningen 1931 18.04 1901 Vinje

Aslak Olavson Vinjeruet/Bekhus 1925 26.11 1835 Vinje

Aslak Svennungsen Høgetveit 1936 26.05 1849 28.10 -

Aslak Talleivson Heggestøyl 1937 24.03 1872 15.12 -

Aslak Tallevsen Særen 1916 22.07 1894 Vinje

Aslak Aanundsen Olsnes 1923 12.07 1919 -

Aslak Aasmundsen 1919 25.10 - Vinje

Aslak Aasvoldsen Vaamartveit 1922 02.01 1842 Vinje

Aslaug Eivindsdtr. Suregrav 1918 15.10 1888 Vinje

Aslaug G. Hylland 1927 24.12 1840 -

Aslaug Jensdtr. Haugen 1924 08.06 1865 Bø Aslaug Johansdtr. Brekka 1921 03.10 1899 Vinje

Aslaug Knutsdtr. 1916 02.12 1826 Vinje

Aslaug Taraldssen 1935 08.11 1855 -

Aslaug Tarjesdtr. Espestøyl 1921 28.04 1848 Vinje

Asmund Asbjørnsen Jamsgard 1933 02.08 1877 11.07 -

Augund Olavson Negaren 1923 22.09 - -

Bergit Halvorsdtr. Teigen 1928 09.11 1858 Vinje

Bergit Haraldsdtr. 1927 18.12 - -

Berte Anundsdtr. Høgset 1936 29.06 1872 25.07 -

Birgit Flåten Krossbakken 1933 26.07 1857 15.07 Sauland

Birte Aslaksdtr. Lien 1923 30.12 1841 Vinje

Bjørgulf Breive Edland 1925 27.07 1883 Valle Bjørn Aslaksen Høgetveit/Bø [ugift] 1932 17.12 1883 17.07 Vinje

Bjørn Aslaksen Nordstuen 1925 25.04 1852 Vinje

Bjørn Halvorsen Hylland 1932 18.07 1931 18.04 Vinje

Bjørn Olavson Fetveit 1936 15.10 1870 30.07 -

Bjørn Svenungsen Upgarden 1916 07.05 1826 Vinje

Borgny Halvardsdtr. Hylland 1934 13.06 1933 09.05 -

Brita Olavsdtr. Haugarne 1925 09.04 1864 Røldal

Britta Asm. Botn 1933 10.08 1848 02.02 Røldal

Britta Larsdtr. Sollid 1936 22.08 1850 02.02 -

Christen Olavson Flåten 1934 04.06 1841 18.04 -

Durdei Olavsdtr. Rismyr 1937 23.05 1862 27.11 -

Daardi Hansdtr. Særen 1921 13.03 1859 Kviteseid Ei gjente på Midtun 1931 10.11 1931 12.11 Vinje

Eirik Aslaksen Aaland 1918 07.08 1842 Vinje

Eirik Olavson Kose/Nyhus 1923 11.01 1864 Vinje

Eivind Bjørnsen Suregrav 1922 24.11 1842 Vinje

Eivind Halvorsen Versto 1937 13.02 1875 24.12 -

Eivind Olavsson Leirlid 1929 12.04 1840 Vinje

Eivind Sveigen 1925 30.08 1885 Vinje

Else Kjella 1923 08.05 - -

Else Aanundsdtr. Tjønn 1932 24.11 1891 19.11 Vinje Erik T. Bringsvær 1933 16.08 1933 09.08 -

Erling Nordskog 1930 03.01 1927 14.11 Vinje

Ester Knutsdtr. Nordgarden 1937 24.05 1937 12.04 -

fru domprost Gunhild Zersen? Bergen 1938 14.08 1868 30.07 - Gjermund Olavson Flaaten 1928 16.04 1846 Vinje

Gjermund Øyvågslid Øygarden 1937 02.05 1862 20.05 -

Gjertrud Bringsverd 1931 26.07 1856 26.02 Mo

Gro Aslakdsdtr. Mauredalen 1926 09.02 1842 Nesland

Gro Olavsdtr. Langelid 1938 05.07 1877 16.01 - Gro Olavsdtr. Vassend 1931 06.05 1850 29.09 Kviteseid Gro Sveinsdtr. Gryting 1933 01.04 1832 12.01 - Gro Torjusdtr. Gugarden 1925 12.06 1850 Røldal Gro Torjusdtr. Listøyl 1938 03.01 1864 -

Gudbjørg Olavsdtr. Hustveit 1927 21.03 1861 Vinje

Gullik Olavsen Svalastog 1935 06.06 1896 24.04 -

Gunbjørg A. Vinje 1923 03.12 1853 Vinje

Gundla Gulleksdtr. Svalastog 1924 01.10 - Røldal Gunhild Aslaksdtr. Rismyr 1921 19.10 1839 Vinje

Gunhild Aslaksdtr. Solheimsstøyl 1920 15.05 1832 Vinje

Gunhild Aslaksdtr. Særen 1931 25.04 1908 02.04 Vinje

Gunhild Aslaksdtr. Vinjerui 1938 17.04 1883 17.10 -

Gunhild Gamlekos 1930 14.02 1874 Vinje

Gunhild Halvorsdtr. Bølid 1927 03.04 1860 Vinje

Gunhild Halvorsdtr. Nordbø/Gr.dal 1923 13.03 - -

Gunhild Olavsdtr. 1923 22.03 1843 Lårdal

Gunhild Olavsdtr. Løk 1923 01.10 1879 Vinje

Gunhild Olavsdtr. Svalastog 1924 03.06 1850 Vinje

Gunhild Olsdtr. Vågslid 1937 23.08 1860 -

Gunhild Sveinsdtr. Bru 1934 05.06 1871 25.11 -

Gunhild Vetlesdtr. Nordbø 1927 01.03 1849 Vinje

Gunnar Halvorsen Jarpedalen 1923 26.05 1923 12.05 Vinje

Gunnar Hermansen 1939 15.05 1848 04.12 -

Gunnar Josepsen Tovsland 1927 24.08 1853 Røldal Gunnar Tarjeison Ringhus 1920 22.04 1842 Vinje

Gunvor S. Edland 1919 04.11 1827 Vinje

Gunvor Sveinsdtr. Louvaas 1917 29.08 - Vinje

Gunvor Aasvaldsdtr. Vaamartveit 1917 27.04 1916 Vinje

Guri Larsdtr. Hauklidsæter 1925 26.02 1857 Øyfjord Guri Olavsdtr. Edland 1939 05.07 1908 20.04 -

Guro Kjetilsdtr. Edland 1926 16.09 1877 -

Guro Klemetsdtr. Berdal 1923 17.11 1848 Vinje

Guro Olavsdtr. Svalastog 1918 10.09 1828 Vinje

Guro Olavsdtr. Vaamartveit 1917 02.03 - Vinje

Guro Saavisdotter Edland 1927 08.05 1850 Vinje

Guro Tarjeisdtr. Listøyl 1935 27.06 1875 -

Guro Torjusdtr. Lunden 1919 31.05 1830 Vinje

Guro Aasmundsdtr. Rotjøn 1921 10.09 1839 Vinje

Gutt - Anne og Halvor Myrann 1932 17.08 dødf Vinje

Gutt - dødfødt 1934 13.05 1934 13.05 -

Gutt - Karl Aarhuus/Bergit Aslaksdtr 1921 20.06 dødf -

Gutt-Gunhild O.Straume/Aslak J.Vasend 1924 14.03 1924 14.03 -

Halvor Aslakson Sandok 1936 03.03 1851 16.10 -

Halvor Asmundson Vågslid 1936 29.11 1921 02.12 -

Halvor Bringsverd 1934 01.12 1855 -

Halvor Halvorsen Fonlid 1920 29.10 1835 Vinje

Halvor Halvorsen Gunvaljord 1925 07.12 1861 Vinje

Halvor Halvorsen Kostveit 1924 21.11 1853 -

Halvor Halvorsen Nordbø 1932 01.06 1892 13.03 Vinje

Halvor Halvor[sen?] Kostveit 1918 09.08 1835 Vinje

Halvor J. Paradis 1939 30.03 1862 27.06 -

Halvor Jonson Kose 1923 09.06 1856 -

Halvor Knutsen Flaaten 1919 20.02 1854 Vinje

Halvor Knutsen Kallåk 1924 16.05 1847 Vinje

Halvor Landsverk Nordbø 1936 16.07 1848 12.12 - Halvor O. Øye 1919 16.07 1837 Vinje

Halvor Olavsen Skeie 1934 12.01 1933 12.10 -

Halvor Olavson Krokmyr 1921 28.10 1837 Vinje

Halvor Sondresen Nordbø 1927 19.12 1911 Vinje

Halvor Steffason Kringlebu 1936 02.06 1845 10.12 -

Halvor T. Nystog 1925 19.10 1860 Vinje

Halvor Taraldsen, Amot 1937 31.07 1854 -

Halvor Tarjeisson Runningen 1924 11.09 1851 Vinje

Halvor Torsen Ullsvik 1932 24.01 1869 07.10 Vinje

Halvor Tovsen Kostveit 1917 13.09 1871 Vinje

Halvor Aanundsen Landsverk 1930 24.09 1928 11.10 Vinje

Hans Olavsen Tjønn 1933 04.03 1931 08.03 -

Hans T. Hommo 1922 19.04 1847 Hjartdal Hans Aanundsen Lie 1927 05.10 1862 Vinje

Harald Aslaksen Rismyr 1931 18.11 1848 Vinje

Harald Johnsen Uppstoga 1929 19.03 1854 Vinje

Harald Olavsson Heien 1922 01.05 1900 Vinje

Hege Aslaksdtr. Tonna 1939 30.03 1850 03.01 -

Helge Hanslie 1936 19.02 1883 06.10 -
Henrik Henriksen Tjønaas 1926 01.08 1843 Røldal Herjus A. Lie 1937 26.06 1853 -

Hjørdis Aasvaldsdtr Vaamartveit 1930 06.07 1930 16.06 Vinje

Hæge Hansdtr. Dokki 1918 12.11 1875 Vinje

Hæge Haugaasen Krossen 1921 30.09 1840 Rauland

Hæge Noraberg 1930 29.01 1846 Berdal

Hæge O. Espestøyl 1932 15.03 1847 14.09 Mo Hæge Aasmundsdtr. Suregrav 1919 02.04 - Lårdal Haakon Olsen Aarhus 1923 20.07 1907 29.11 Bergen

Håkon Olavsson Høgtveit 1934 13.12 1934 10.07 -

Ingebjør Torsdr. Utgaren 1936 31.12 1849 19.08 -

Ingebjørg Aslaksdtr. Brekke 1920 26.03 1876 Vinje

Ingebjørg Aslaksdtr. Hylland 1919 13.03 1882 Vinje

Ingebjørg H. Gauslå f. Teigen 1934 18.09 1860 19.08 -

Ingebjørg Hadlisdtr. Nyland 1932 29.02 1833 07.10 Sand/Ryfylke Ingebjørg Halvorsdtr. Kringlebu 1934 24.03 1889 - Ingebjørg K.(Tjønn) Ringhus 1938 04.11 1859 24.02 Espelid Ingebjørg O. Haugane 1934 16.01 1866 - Ingebjørg Olavsdtr. Listøyl 1929 02.12 1867 Hauklid Ingebjørg Olavsdtr. Nærbrot 1922 20.03 1851 Vinje

Ingebjørg Sv. Fetveit/Enke Bekhus 1931 03.04 1858 Vinje

Ingebjørg Tormodsdtr. Hauklidsæter 1931 02.02 1888 Sand/Ryfylke Margit Knutsdtr. Hylland 1931 28.02 1887[?] Rauland Ingebjørg Tovsland/Kili Grungedal 1937 19.05 1853 -

Ingebjørg Vetlesdtr. Kili 1928 20.12 1899 Vinje

Ingeborg Halvorsdtr. Fonnelid 1916 21.10 - Vinje

Ingeborg Halvorsdtr. Nordbø 1917 29.10 1879 Vinje

Ingerid Halvorsdtr. Kaasa 1919 07.12 1857 Vinje

Ingerid Hommo 1932 06.04 1852 Vinje Ingjer Torsdtr. Lie 1936 28.03 1862 24.04 - Ivar Apeland 1930 14.01 1865 29.09 Birkrem Ivar Knutsen Tveito 1931 09.10 1848 Vinje

Jakob Lunden 1935 09.07 1854 05.11 -

Jens Olav Skogvik 1932 27.04 1932 16.04 Vinje

Jente - Aase og Talleiv Fossland 1933 07.06 1933 06.06 -

Johanne Mathilde Andersen 1939 02.08 1855 05.09 Idd, Østfold John Olavson Moslid 1916 06.09 1829 Vinje

John Thoresen 1936 04.07 1895 02.12 -

John Aanundsen Vaa 1916 16.05 1853 Rauland Johs Knutsen Hylland 1922 10.02 1853 Vinje

Jon K. Svineviken 1929 24.05 1859 Vinje

Jon Olavson Haugaasmo 1920 29.12 1892 Vinje

Jon Olavsson Vehus 1931 08.07 1931 15.06 Vinje

Jorunn Tovsland 1938 22.08 1852 15.04 - Joraand H. Vaagslid 1925 10.07 1852 Røldal Joraand Nerisdtr. Kasti 1926 01.10 1855 Vinje Joraand Olavsdtr. Tjønnaas 1921 05.05 1834 Røldal

Josef Josefsen Tovsland 1919 13.09 1853 Røldal

K. L. Halvorsen Urheim 1920 19.04 1920 07.04 Vinje

Kare Kili 1918 27.10 1849 -

Kare O. Kose 1926 01.10 1913 -

Kare Snippen/Midtun 1924 27.09 - Vinje

Kare Aasmundsdtr. Huso 1926 17.09 1833 Vinje

Kari Halvorsdtr. Myran 1939 11.03 1919 02.06 -

Kari Sondresdtr. Krokmyr 1933 23.11 1840 19.06 -
Katrine Halsteinsdtr. Kroken 1924 03.09 1848 Øyfjord

Kjersti Ormsdtr. Vogslid 1920 25.04 1827 Røldal

Kjetil Eivindsen Jordstøyl 1918 05.05 1858 Vinje

Kjetil Glosemot 1916 19.04 1836 -

Kjetil Tjøstofsen Nystøyl 1922 15.11 1841 Vinje

Kjetil Aanundsen Brekka 1927 23.08 - Vinje

Knut Aslakson Maurdalen 1935 12.05 1854 -

Knut Bjørgufsen Haukelidsæter 1936 19.06 1846 19.03 -

Knut Bjørnsen Ometveit 1918 29.11 1840 Vinje

Knut Halvorsen Kostveit 1937 16.02 1866 -

Knut Halvorsen Straumstøyl 1920 03.10 1894 Vinje

Knut Haraldsen Gunvaldjord 1918 28.02 1850 Vinje

Knut Jensen 1938 13.11 1876 01.09 -

Knut Jonsen Nordstog 1933 16.03 1849 21.01 -

Knut Jørgensen Gjeldhus 1936 10.04 1849 14.11 Kviteseid

Knut Kasti 1927 19.06 1875 Bykle

Knut Knutsen Fossland 1933 25.02 1842 17.11 -

Knut Knutsen Fossland 1932 15.06 1868 27.11 Vinje

Knut Knutsen Midtveit 1926 15.06 1911 Vinje

Knut Knutson Tjønnestøyl 1931 28.01 - Vinje

Knut Larsson Garsteig 1921 29.11 1919 30.12 Vinje Knut Nilsson 1919 16.02 1857 Vinje Knut Olavson Flaaten 1929 17.01 1855 13.01 Vinje Knut Olavson Garsteig d.y. 1926 19.07 1893 Vinje

Knut Olavson Teigen 1917 18.04 1889 Vinje

Knut Olavsson Furuvold 1925 26.01 1842 Vinje

Knut S. Aalandsli 1926 23.11 1908 Vinje

Knut Sveinsen Groven 1917 05.09 1820 Vinje

Knut Sveinson Tveiten 1935 15.03 1871 30.03 -

Knut Torsteinson Skogheim 1918 31.03 1918 30.03 Vinje

Knut Tovsen Nystog 1916 13.11 1827 Vinje

Kristense Knutsdtr. Hylland 1921 27.03 1915 Vinje

Kristense Talleivsdtr. Hylland 1936 14.10 1871 10.12 -

Kristi Andresdtr. Edland 1922 16.12 1889 Ullensvang Kristi Knutsdtr. Tveraas 1922 19.05 1858 Vinje Kristi Larsdtr. Garsteig 1930 12.11 1858 Øyfjord

Kristi Nerison 1939 27.08 1853 17.11 Kjekhusland

Kristi Olavsdtr. Tovsland 1918 24.01 1848 Vinje

Kristi Tommesdtr. Tallefskos 1919 25.10 1847 Vinje

Kristine Jonsdtr. Ljosaak 1927 14.11 1927 10.08 Vinje

Kristine Knutsdtr. Gunvaldjord 1917 27.03 1913 03.04 Vinje

Laurense Hadlisdtr. Kvaslerud 1932 27.03 1840 23.09 Sand/Ryfylke Leiulv Knutsen 1935 24.05 1852 - Lina Rohdin Svalestuen 1939 29.09 1863 01.09 Nøtterøy Liv Olavsdtr. Flothyl 1920 13.07 1836 Vinje

Margit A. Kallåk 1933 04.11 1852 -

Margit Ambrosdtr. Skari 1924 05.05 1849 Vinje

Margit Asbjørnsdtr. Lie 1938 11.01 1853 27.11 -

Margit Aslaksdtr. Hustveit 1921 20.06 1853 Vinje

Margit Asmundsdtr. Høgetveit 1932 25.03 1849 10.01 Vinje

Margit Bjørnsdtr. Fetveit 1917 26.03 1834 Rauland Margit Bjørnsdtr. Groven 1922 10.06 1848 Vinje

Margit Eivindsdtr. Nyland 1936 07.09 1861 28.05 -

Margit Gunleiksdtr. Li 1930 27.12 1848 Seljord Margit Halvorsdtr. Espestøyl 1919 02.07 1838 Vinje

Margit Halvorsdtr. Tveiten 1923 22.02 - Vinje

Margit Hansdtr. Døli 1935 07.10 1854 -

Margit Jakobsdtr. Hagen 1933 21.09 1847 25.10 -

Margit Jonsdtr. 1917 17.01 1840 Vinje

Margit Jonsdtr. Kroe 1934 06.10 1853 -

Margit Kjetilsdtr. 1925 26.08 1925 Vinje

Margit Knutsdtr. Moslid 1923 10.08 1848 Vinje

Margit Knutsdtr. Tovsland 1936 13.08 1901 15.09 -

Margit Nikulsdtr. Kose 1931 17.12 1842 Vinje

Margit Nilsdtr. 1926 19.10 - - Margit og T. Løks gutt 1934 01.02 1934 26.01 -

Margit Olavsdtr. Berdal 1927 06.01 1927 02.01 Vinje

Margit Olavsdtr. Berdal 1922 17.08 1856 Vinje

Margit Olavsdtr. Dokki 1925 21.06 1902 Vinje

Margit Olavsdtr. Fetveit 1936 22.02 1862 10.06 -

Margit Olavsdtr. Flothyl 1925 25.04 1839 Vinje

Margit Olavsdtr. Kringlebu 1920 08.04 1848 Vinje

Margit Olavsdtr. Løk 1919 16.11 1882 Vinje

Margit Olavsdtr. Negaren 1917 28.04 1840 Vinje

Margit Olavsdtr. Rui/Solheimsstøyl 1924 25.04 1849 Vinje

Margit Olavsdtr. Rui 1931 30.04 1841 28.03 Vinje

Margit Olavsdtr. Skogheim 1925 10.06 1892 Vinje

Margit Olavsdtr. Vinjerui/Bekhus 1934 11.11 1842 31.12 -

Margit Olavsdtr. Øyvogslid 1939 04.03 1864 04.08 -

Margit Sondresdtr. Lie 1938 18.09 1903 19.11 -

Margit Steffasdtr. Runningen 1917 27.06 1835 Vinje

Margit Viken/Gr.dal 1937 09.03 1856 -

Margit Ånondsdtr. Berdal 1939 13.06 1859 12.11 -

Margit Aanundsdtr. Rusti 1926 27.09 1831 -

Margit Åsmundsdtr. Hylland 1937 07.06 1863 01.01 -

Margit-Margit O.Lien/Olav Ljosaak 1919 16.04 1918 07.12 Vinje

Marie O. Hylland 1916 24.07 1888 Mo Marta Olavsdtr. Haugen 1934 09.02 1862 - Martha Gunnarsdtr. Kili 1926 06.09 1875 Røldal

Martha Sondofsdtr. Botne 1921 11.12 1855 Røldal

Neri Sigurdsen Runningen 1930 07.11 1857 Vinje Nils Asbjørnsen Solid 1929 14.03 1842 Øyfjord Nils Olsen Svalestuen 1936 11.12 1870 25.01 - Nils Olsen Øygaren 1920 18.02 1832 Eiker Nils Sveinsen Vaagslid 1925 18.11 1853 Røldal Odd Knutson Edland 1930 06.12 1864 Vinje

Odd Nerison Tovsland 1921 17.03 1848 Vinje

Oddny Torbjørnsdtr. Bjåen 1939 28.03 1932 01.08 -

Olav Andresson Lie 1928 22.11 1841 Lårdal Olav Aslaksen Hustveit 1939 22.04 1856 06.10 -

Olav Aslakson Lie 1939 26.01 1852 17.08 -

Olav Aslakson Mauredalen 1922 03.04 1899 Vinje Olav Aslakson Rismyr 1922 28.08 1843 Vinje

Olav Bjørgufson Vogslid 1919 04.06 1844 Vinje

Olav Bjørnsen Listog 1929 12.12 1929 10.12 Vinje

Olav Bjørnsen Listog 1935 26.01 1864 27.05 -

Olav Eiriksøn Nordgaren 1925 18.04 1905 Vinje

Olav Gunnarson Botnen 1926 13.04 1855 Vinje

Olav Gunnarson Kili 1921 26.10 1893 Vinje

Olav Halvorsen Tveito 1933 11.07 1866 10.03 -

Olav Halvorsen Uppstoga 1931 30.12 1870 08.01 Vinje

Olav Halvorson Kringlebu 1922 31.01 1876 Vinje

Olav Haraldsen Gunvaldjord 1934 18.11 1854 -

Olav Henriksen Teigen 1931 24.05 1872 26.02 Vinje

Olav Johansen Brekke 1925 23.03 1909 07.06 Vinje

Olav Johnsen Løkslid 1919 08.05 1919 09.03 Vinje

Olav Jonsen Haugåsmo 1938 03.03 1855 -

Olav Jonsen Våmartveedt 1935 19.06 1935 10.04 -

Olav Jonson Døle 1926 25.05 1851 Vinje

Olav K. Levad 1936 12.10 1881 17.12 -

Olav Kjetilson Rui 1928 07.06 - -

Olav Knutsen Gunvaljord 1917 10.02 1915 19.02 -

Olav Knutson Espestøyl/Skretv. Mo 1920 11.12 1834 Vinje

Olav Knutson Garsteig 1936 10.03 1852 22.04 -

Olav Knutson Steine 1929 05.09 1844 Vinje

Olav Nerison 1929 15.10 1840 Vinje

Olav Nilsen Svalastog 1916 31.07 1837 Røldal Olav Nilsson Snippen 1916 28.05 1836 Vinje Olav Nordstoga 1924 14.10 1845 Vinje

Olav O. Hustveit 1924 10.02 1878 Vinje

Olav O. Storstein, Edland 1932 22.03 1856 Edland Olav Olavsen Espestøyl 1925 07.12 1880 Vinje

Olav Olavsen Vinjeruet 1923 23.02 1840 Vinje

Olav Olavson Bekhus (søndre) 1939 09.04 1856 25.09 -

Olav Olavson Fetveit 1916 27.07 1845 Vinje

Olav Olavson Flothyl 1929 21.12 1858 Vinje

Olav Olavson Haugen 1918 10.01 1831 Vinje

Olav Olavson Krokmyr 1916 27.11 1847 Vinje

Olav Olavson Kvammen 1923 02.09 1899 Vinje

Olav Olavson Lunden 1917 09.02 1847 Mo Olav Olavson Sondresland 1933 14.11 1851 17.09 - Olav Olavson Taraldlien 1923 06.09 1919 Mo Olav S. Hamre 1928 27.08 1866 01.03 Røldal

Olav Sigurdsen Heien 1934 02.03 1851 -

Olav Stefason Øygaren 1935 13.03 1864 13.07 -

Olav Steffason, Midbø i Grungedal 1929 26.11 - -

Olav Sveinson Einlaugdalen 1925 04.11 1878 Vinje

Olav Sveinson Espe 1918 10.06 1853 Vinje

Olav Sveinson Hagen 1930 17.08 1865 Røldal Olav Sveinsson Rusti 1929 11.07 1844[?] Vinje

Olav Sveinungsen Skovlid 1935 04.11 1854 -

Olav Tarjeison Øye 1929 22.06 1853 Vinje

Olav Torjusson Solheimsstøyl 1920 13.07 1830 Vinje

Olav Torsen Utgaren 1925 02.11 1850 Vinje

Olav Vetleson Hylland 1937 16.01 1874 -

Olav Aanundsen Noraberg 1919 28.02 - Nesland

Olav Aasmundson Kili 1921 24.03 1831 Vinje

Olav Åsmundson Åland 1936 11.06 1884 15.10 -

Olava Vetlisdtr. Haugen 1919 16.05 1908 05.04 -

Oskar Andersen, Oslo 1933 11.08 1884 04.10 -

Ottar Aasmundsen Botnen 1927 10.11 1926 23.06 Vinje

Ottar Åsmundson Botn 1937 20.07 1929 -

Paal Olavsson Myri 1928 02.12 1872 Vinje

Ragna Olavsdtr. Versto 1922 24.09 1921 07.11 Vinje Ragnhild Aslaksdtr. Kostveit 1933 20.04 1875 08.08 -

Ragnhild Eivindsdtr. Haugarne 1933 23.06 1903 16.11 -

Ragnhild Halvorsdtr. Kostveit 1919 10.08 1895 Vinje

Ragnhild Kristensdtr. Krosbakken 1919 29.06 1890 01.02 Vinje

Ragnhild Olavsdtr. Gunvaljord 1926 07.05 1848 Vinje

Ragnhild Sigurdsdtr. Gøysløys 1933 31.12 1860 -

Ragnhild Tallefsdtr. Edland 1924 06.08 1943[?!] Nissedal Rannei Olavsdtr. Ringhus 1917 01.01. 1836 Vinje

Rikard Eivindsen Verstod 1929 26.03 1918 Vinje

Rikard Tarjeison Lundarvollen 1938 04.08 1900 25.11 -

Sara Hansdtr. Haugen 1927 14.04 1833 Gjerpen Sigmund Tarjeisen Skogheim 1928 08.03 1926 01.02 Vinje

Signe Aslakdsdtr. Berge 1929 14.04 1856 Vinje

Signe Aslaksdtr. Hansli 1920 11.07 1846 Kviteseid Signe Asmundsdtr. Kili 1938 17.01 1841 -

Signe Bjørnsdtr. Ometveit 1929 01.11 1855 Vinje

Signe Eivindsdtr. Nystøyl [ugift] 1935 12.04 1877 19.10 -

Signe Gunnarsdtr. Tjønn 1920 10.12 1881 Vinje

Signe Halvorsdtr. Kringebu 1933 04.04 1892 02.07 -

Signe Knutsdtr. Bråstøyl 1933 23.12 1926 20.04 -

Signe Knutsdtr. Heie 1920 31.12 1848 -

Signe Olavsdtr. Hustveit 1919 23.07 1918 -

Signe Olavsdtr. Hylland 1919 14.01 1917 Vinje

Signe Steffasdtr. Hustveit 1934 22.01 1932 10.08 - Signe Sveinungsdtr. Vinje 1924 26.06 1847 Vinje

Signe T. Levad 1929 01.05 1837 Vinje

Signe Tjøstofsdtr. Gunvaljord 1920 17.07 1838 Vinje

Signe Øysteinsdtr. Vesaas 1926 26.12 1846 Vinje

Signe Aanundsdtr. Hylland 1917 06.05 1832 -

Sigrid Bjørgufsdtr. Bjåen 1934 18.09 1866 04.08 Setesdal? Sigrid Bjørnsdtr. Edland 1926 25.08 - Vinje

Sigrid Bjørnsdtr. Ometveit 1921 11.10 - Vinje

Sigrid E. Lunde 1932 12.12 1873 23.10 Vinje

Sigrid Eivindsdtr. Suregrav 1930 16.05 1892 Vinje

Sigrid Halvorsdtr. Lunden 1927 20.06 1854 Mo Sigrid Haugaasmo 1926 14.11 1860 Vinje

Sigrid Ivarsdtr. Kringlebu 1933 24.08 1899 19.08 -

Sigrid Jensdtr. Haugen 1925 23.11 1878 Vinje

Sigrid Josefsdtr. Tovsland 1938 10.04 1888 -

Sigrid Neresdtr. Edland 1929 17.04 1842 Vinje

Sigrid O. Maurdalen 1935 08.05 1865 25.03 -

Sigrid Olavsdtr. Huset 1935 28.11 1847 -

Sigrid Olavsdtr. Landsverk 1920 24.12 1876 Vinje

Sigrid Olavsdtr. Tovsland 1920 17.05 1834 Vinje

Sigrid Sondresdtr. Svalastog 1919 09.04 1840 Vinje

Sigrid Stefansdtr. 1926 19.03 1857 Vinje

Sigrid Vetlesdtr. Lauvaas 1922 31.12 1922 30.12 -

Sigrid Aanundsdtr. Haugheim 1924 23.12 1860 Vinje

Sigrid Aanundsdtr. Havradalen 1917 25.01 1830 Vinje

Sigurd Torjussen Jamsgaard 1923 23.12 1844 Vinje

Sishild Eivindsdtr. Solbakken 1918 01.04 1832 Vinje

Sjur Eirikson Nordgarden 1931 01.04 1890 Vinje

Sondre Kjetilson 1930 17.03 1874 Vinje

Sondre Olavson Krokmyr 1927 31.03 1835 Vinje

Sondre Sondresen Bratland 1932 31.10 1879 30.04 Edland

Steffa B. Hommo 1934 29.10 1879 25.02 -

Steffa Knutsen Lie 1932 18.02 1851 07.01 Vinje

Steffa Olavson Vinjerui 1934 29.08 1843 19.03 -

Stephan K. Floten 1937 07.08 1937 02.08 -

Styrkår Steffason Særen 1935 01.11 1854 -

Størkaar Hamre 1922 15.10 1843 Røldal Svein Halvorsen, Bølid/Bekhus 1929 13.10 1835 -

Svein Knutson Groven 1924 18.06 1861 Vinje

Sveinung Bjørnsen Utgaren 1918 15.12 1852 Vinje

Sveinung Olavson Listog 1934 02.04 1911 15.03 - Sveinung Sveinungson Lofthus 1938 24.01 1868 16.09 -
Sverre Haakonson 1928 22.07 19 år Oslo [?] Saave Tarjeisen Stakstøllien 1916 09.05 1871 Vinje

Såvi Haugen [Bratterud] 1933 04.09 1894 -

Tallef Olavson Bekhus 1916 25.04 1843 Vinje

Tallef Olsen Kvaslerud 1921 23.02 1833 Vinje

Tallef Aanundsen Rui 1918 26.04 1845 Vinje

Talleiv A. Drotning 1927 19.05 1861 Vinje

Talleiv Aslaksen Nordstoga 1932 07.11 1857 17.12 Vinje

Talleiv Aslakson Særen 1933 26.09 1854 -

Talleiv Knutsen 1938 02.03 1859 -

Tarjei Bjørnson Smørklep 1921 21.12 1861 Vinje

Tarjei Knutsen Kose 1933 02.10 1846 01.01 -

Tarjei Olavson Floten 1936 24.02 1848 12.07 -

Tarjei Olavson Lunden 1917 16.05 1888 Vinje Tarjei Sveinson Lauvaas 1922 09.06 1859 Vinje

Tarjær Aanundsdtr. Gjelhus 1916 07.02 1858 Vinje

Tarkjel Olsen 1925 12.07 1837 Vinje

Thor Olavson Vinje 1931 19.11 1849 Vinje

Thoralv Klaveness, Vinjerui [forf.] 1937 02.02 1866 12.04 -

Thores Larsen Straumstøyl 1936 13.06 1854 09.04 -

Tjodvor Aslaksdtr. Teigen 1920 29.10 1869 Vinje

Tjodvor E. Kose, Grungedal 1934 26.11 1891 11.08 -

Tjodvor Ånundsdtr. Kose 1937 16.01 1869 22.05 -

Tone Botn 1933 10.10 1899 04.04 -

Tone G. Øye 1938 30.10 1860 30.10 -

Tone H. Leirlid 1933 19.03 1857 09.04 -

Tone Kittilsdtr. Våmartveit 1936 10.12 1894 13.05 -

Tone Knutsdtr. Gunvaljord 1917 14.07 1884 Vinje

Tone Olavsdtr. Nordstoga 1928 20.02 1861 Vinje

Tone Olavsdtr. Sondresland 1918 18.01 1860 Vinje

Tone Rikardsdtr. Midtbø 1931 28.12 1905 Vinje

Tone Steinarsdtr. Haugaasmo 1937 07.04 1871 25.01 -

Tone Teigen/Nordjore 1937 13.05 1851 -

Tor Berglid 1935 21.10 1880 -

Tor Halvorson Myran 1928 18.12 1928 27.04 Vinje

Tor Kjetilson Rui 1929 02.05 1865 Vinje

Torbjør Torjusdtr. Finbugaren 1920 01.12 1901 Vinje

Torbjørg Bjørnsdtr. Omtveit 1933 21.01 1860 19.10 -
Torbjørg Eiriksdtr. Solheimsstøel 1916 01.04 1890 Vinje

Torbjørg Ivarsdtr. Tveito 1916 11.03 1901 Vinje

Torbjørg Olavsdtr. Midtsæ 1920 04.04 1890 Mo Torbjørn Torjussen Tovsland 1918 04.12 1851 Vinje

Torjus Eivindsen Vågslid 1933 29.10 1868 -

Torjus Olavson Reine 1922 06.05 1834 Vinje

Torjus Sondofsen Tofsland/Kili 1924 22.08 1853 Røldal Torkel Vaa eller Storli, Rauland 1930 31.05 1864 Vinje

Torleiv Sveinungsson Heggestøyl 1939 02.02 1920 28.07 -

Torond Tarjeisdtr. Timbosen 1935 16.06 1852 -

Tov Nerison Graanhaugen 1916 13.02 1845 Vinje

Tov Østensen Groven 1918 09.01 1865 Vinje

Tov Aanundsen Timbaasen 1921 26.12 - Vinje

Trygve B. Fetveit 1926 17.01 1925 17.12 Vinje

Turid Kili 1927 05.05 1870 Vrådal Vetle Nordbø 1935 17.09 1893 13.03 -

Vetli Gunnarsen Braastøyl 1918 17.05 1846 Vinje

Vetli Sondresen Havradalen 1918 18.05 - Vinje

Vetli Sveinungson Kaarehommen 1928 14.07 1870 Mo Vetli Aanondsen Nylænd 1921 20.08 1871 Vinje

Østein Halvorsen Romtveit 1919 01.03 1841 -

Øystein Bjørnsen Hovdestad 1926 21.06 1846 07.09 Vinje

Øystein Aamot 1924 16.11 1895 Vinje

Aagot Bjørnsdtr. Fetveit 1935 29.05 1918 21.04 -

Aagot Neresdtr. Flothyl 1930 28.10 1855 Vinje

Aamund Eivindson Gugarden 1922 23.05 1852 Vinje

Aanond H. Sundet 1933 11.08 1865 26.10 -

Aanond Kjetilson Jordsstøyl 1926 10.03 1903 Vinje

Aanond Sveinson Rusti 1933 21.04 1890 27.07 -

Aanond Torleivson Nystog 1926 30.07 1966[?!] Vinje

Aanond Aanondsen Olsnes 1935 02.01 1909 13.11 -

Aanund Halvorsen Jamsgaard 1922 03.11 1848 Vinje Aanund Halvorsen Storemyr 1925 28.01 1874 Vinje

Aanund Jonsen Kore 1916 15.04 1839 Vinje

Aanund Olavson Berge 1930 24.08 1851 Vinje

Aanund Olavson Hommo 1928 01.08 1871 Vinje

Aase Skogvik 1924 25.02 1872 Vinje

Aase Tarbjørnsdtr. Straumstøyl 1921 04.02 - Vinje

Åshild Knutsdtr. Gunvaldjord 1939 19.05 1861 01.06 -

Aashild Olavsdtr. Gunvaljord 1917 25.02 1916 07.01 -

Aasm. Olavson Høgset 1928 03.07 1864 Vinje

Aasmund Aslaksen Ometveit 1923 01.08 1897 -

Aasmund T. Rui 1930 10.05 1844 Vinje

Aasne Aslaksdtr. Eilaugdalen 1933 12.03 1847 20.07 -

Aasne Aslaksdtr. Kostveit 1919 10.08 1891 Vinje

Aasne Aslaksdtr. Nordheim 1931 20.11 1874 Vinje

Aasne Aslaksdtr. Tveito 1929 18.09 1847 Rauland Aasne Eivindsdtr. Nybu 1925 15.11 1849 Vinje

Åsne K. Floten 1939 07.03 1869 15.08 -

Åsne O. Aamot 1934 01.01 1844 -

Aasne Oddsdtr. Kostveit 1918 04.04 1829 -

Aasne Olavsdtr. Ljosåk 1934 06.05 1898 25.11 -

Aasne Olavsdtr. Nystøyl 1918 06.09 1833 Vinje

Åsne Sigurdstr. Storstein 1939 20.04 1868 07.10 - Aasne Talleivsdtr. Versto 1934 04.08 1850 07.04 -

Aasne Tarjesdtr. Tjønn 1919 24.06 1843 Vinje

Aasne Aanundsdtr. Drotning 1919 06.03 1857 Vinje

Åsvald Halvorssen Hylland 1935 27.12 1854 27.03 -