Slik bodde vi

i Trondheim og Midt-Norge

- kilder forteller

Den 10. november 2001 arrangeres Arkivenes dag i Norden. Det er en dag da Arkivverket presenterer seg og sitt arkivmateriale for allmennheten på forskjellige måter. I Norge er temaet for dagen "Slik bodde vi".

Statsarkivet i Trondheim har i denne forbindelse laget en illustrert presentasjon av de mest sentrale kilder vi oppbevarer, som belyser temaet "bolig". Her inngår både statlige arkiv og privatarkiv. Vi har også invitert to søsterinstitusjoner i byen til å være med: Gunnerusbibliotekets spesialsamlinger og Trondheim Byarkiv.

Gunnerusbiblioteket har privatarkiv, en kartsamling og en omfattende fotosamling i sine gjemmer, disse gir viktig kunnskap om boliger.

Trondheim Byarkiv deltar her med eksempel fra sin store fotosamling, og presenterer også en litt spesiell kilde fra 1915. Byarkivet oppbevarer naturligvis også en mengde viktige kilder om hus fra arkivene etter kommunens tekniske avdelinger, men disse kildene er ikke tatt med her.

Det er vårt håp at denne kildepresentasjonen skal være til hjelp og inspirasjon for deg som ønsker å finne informasjon om hus og hjem gjennom tidene i Trondheim og Midt-Norge. Kildematerialet belyser både tekniske, økonomiske, sosiale og estetiske sider ved temaet bolig.

Om arkivinstitusjonene

Nettutstillingens produsenter