Stamruller Gudbrandsdalske kompani

Stamruller ble tatt i bruk i 1795. De fikk stor betydning på to områder. Ved at de var basert på trykte skjema og utstyrt med nøyaktige regler for føring og oppbevaring, førte de til mer enhetlig utforming enn tilfellet hadde vært tidligere.

I de tidligere rullene hadde bare gutter over 16 års alder vært av interesse for rulleførerne. Stamrullene forutsatte at guttene ble registrert i rullen allerede ved dåpen.

Til grunn for stamrullene skulle prestenes "av- og tilgangslister" ligge. Men rulleføreren hadde også andre kilder, ikke minst opplysninger fra "legdsmannen", en person som hadde ansvar for mannskapet i sitt legd.

Stamrullene skal følge guttene til de ble innrullert som soldater, ble overført til andre kompanier, eller ble slettet som ubrukelige eller døde. I alle slike tilfeller skulle årsaken til sletting av rullen angis.

Stamrullene for Gudbrandsdalske kompani er dataregistrert av Inger-Karin Martinsen, Statsarkivet i Hamar.

YN 28.01.1998