Norsk utvandring til USA

1825-2000

Norsk inngang

Tømmermannsfanen fra Bradbenken, Bergen, 1868. Foto: Bergens Sjøfartsmuseum
The Carpenters' banner from Bradbenken, Bergen, 1868. Photo: The Navigation Museum in Bergen

Norwegian Emigration to USA

1825-2000

English/
American entry